Daniel Kolenda kommer til Sommerstevnet

Det er kun ett halvt år til Sommerstevnet i Sarons Dal og flere av årets talere er på plass. Her forteller stevnesjef Sten Sørensen om noen av høydepunktene vi kan se frem til.

– Allerede før jul hadde vi fått positiv respons fra en rekke forkynnere: Daniel Kolenda, Carl Gustav Severin, Egil Svartdahl, Åge Åleskjær, Jostein Krogedal, Stina og Kai Johansen, Bjørn Bergmann, Kjell Haltorp, Gunnar Jeppestøl og Arnfinn Clementsen. Vi er så glade for at disse har sagt JA. I tillegg vil ”husets folk” delta, både Rune Edvardsen, Kari Edvardsen, Helge Flatøy og Rune Heimvoll. Talerlisten er ikke helt komplett, men vi har vel aldri vært så tidlig ute med forberedelsene, sier stevnesjefen.

Hvorfor er akkurat disse invitert?
-Flere av talerne har forkynt her tidligere og vi har fått mange positive tilbakemeldinger. Vi har her et knippe talere som tilhører noe av det beste vi har i landet vårt. Derfor er vi glade og takknemlige for at nettopp disse har sagt seg villige til å komme.

-Når det gjelder Daniel Kolenda har han ikke forkynt hos oss enda. Han hadde en hilsen da Reinhard Bonnke var her sist. Daniel Kolenda er Bonnkes arvtager og er grepet av den samme brannen som ham. Daniel Kolenda står allerede i et rikt vekkelsesarbeid og taler til store skarer verden over. Det skal bli spennende å høre han forkynne i Sarons Dal.

Hva ønsker dere med året stevne?
-Vi har et ønske om at samlingene under stevnet skal sette spor i livene våre. Måtte folk få oppleve at Herren har en plan om å bruke nettopp oss, stevnedeltakerne, i arbeid for sitt rike. Det gjelder både barn, ungdom og voksne. Det er alltid noe eget når ”Sarons Dal familien” kommer sammen. Det blir en spesiell feiring av det. Det er jo en ”familie” vi ønsker å utvide så mye som mulig med flere misjonsinteresserte medlemmer.

Stevnet har vel fortsatt en familieprofil?
– Ja, det er viktig for oss også å satse på barn og unge. Det er jo helt tydelig at dette er noe som vi stadig har satset sterkere på. Vi er stolte og glade over Planetene våre og over det arbeidet som går ut ifra dem. Å se alle de flotte ungdommene, barna og foreldrene deres fyller oss med en spesiell glede. Det forteller at arbeidet ut fra Sarons Dal også er framtidsrettet. Vi er takknemlige for alle de voksne som stiller opp for at dette skal bli en god opplevelse for barna og ungdommen. Vi håper å kunne gjenta fjorårets suksess og at mange av de samme medarbeiderne velger å komme i år også. Det er ingen av oss som har oversikten over hvor store ringvirkninger dette arbeidet kommer til å få i fremtiden. Men jeg er overbevist om at det er mange unge mennesker som får møte Gud og som blir merket for livet gjennom dette arbeidet.

Er det ellers noe spesielt som vil skje under årets Sommerstevne?
– I årets stevne vil det bli markert at bladet ”Troens Bevis” fyller 50 år. Det er jo en stor begivenhet! Bladet har vært og er et viktig talerør, og det må vi markere. Det vil leserne for øvrig få oppleve gjennom spaltene i bladet i månedene som kommer. Bladet ”Troens Bevis” var jo Aril Edvardsens ”hjertebarn”. Det har vært et bindeledd mellom arbeidet som drives i Troens Bevis og alle støttepartnerne. Slik har vi fått vise alle misjonsinteresserte hva vi holder på med til enhver tid. Bladet har informert og inspirert mange mennesker. Vi er overbevist om at det har vært med å fremme Guds rike, foteller Sten Sørensen. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter