Nært og varmt misjonsvirke på Zanzibar

Den siste kampanjen som Aril Edvardsen fikk holde på Zanzibar i 2008 la grunnlaget for et varmt og nært misjonsvirke på øygruppen.

Etter en fantastisk kampanje og fredskonferanse i Tanzania i 2007, ble Aril Edvardsen invitert av muslimske ledere til å holde en lignende vennskaps- og fredskonferanse på Zanzibar i 2008. For Aril var dette en glimrende mulighet til å tale evangeliet til øyas muslimske befolking. Han ble derfor overrasket over holdningen han møtte blant mange av de etablerte kirkesamfunnene på øygruppen, og på fastlandet i Tanzania. De fleste viste liten interesse for å drive misjon. I tillegg til at flere hundre tok imot evangeliet under det som ble hans siste vennskapskampanje, har mange kommet til tro i ettertid. Dette gjennom arbeidet til de innfødte evangelistene som tok Arils undervisning om misjon på alvor. De 19 innfødte evangelistene som Troens Bevis støtter, planter menigheter, går på husbesøk og gleder seg over at stadig flere på øygruppen tar imot evangeliet.

Her er utdrag fra misjonsrapporter vi har fått fra Zanzibar i 2011:

Amos:
Det er en glede for meg å fortelle deg om hva Gud gjør blant muslimene her i Zanzibar. En del av de som tror på Jesus, har ikke alltid bekjent sin tro til folket, av frykt for å bli forfulgt. Og frykten er virkelig, noen blir mishandlet og slått, andre kan bli utvist fra familie og landsby, dette er veldig smertefullt. På tross av dette har det i det siste blitt flere troende som åpent står frem om sin tro.

En familie vitnet om hvordan de lenge hadde stått imot kallet fra Mesteren. Nå som de har tatt imot og blitt frelst, er forvandlingen i deres liv så synlig for andre, at ingen tør å motsi dem.

I den siste tiden har flere alkoholikere blitt utfridd fra sin avhengighet på våre møter og blitt frelst. Jeg blir gang på gang forbauset over den kraft det er i Guds Evangelium. Familier jeg har bedt for, hvor det har vært noen som er syke, har blitt helbredet. For kort tid siden døpte vi 14 nye troende. Det var en stor og herlig gledesdag!

Elias:
Vi har et utstrakt arbeid blant barn og unge, og vi tror at med tiden så vil de også gi sine liv til Jesus. For de som er voksne er det ofte vanskelig å overgi seg til Jesus. Det er en stor pris å betale for dem, så det er lettere for barna deres. For ikke lenge siden hadde vi dåp med ni nyfrelste. Dette var en herlig dag!

Lugonda:
En dag jeg var ute og vitnet, fikk jeg be for et barn som var sykt. Jesus helbredet dette barnet og etterpå fikk jeg fortelle mer om Jesus til resten av familien, men med forsiktighet, og nå har denne familien også begynt å oppsøke møtene våre.

For en tid siden var det dåp med sju nye troende i menigheten. Det er alltid så herlig å se hvordan de blir forvandlet etter å ha overgitt sitt liv helt til Jesus.

Ussa:

En etter en kommer muslimene til tro på Jesus. Noen er hemmelig troende i frykt for sine liv. For kristne som aldri har blitt møtt med sånn motstand, kan det være vanskelig å forstå hvor mye andre mennesker må lide for å følge Jesus, men de lider, husk på dem!

På dåpsmøte vårt sist, hadde vi 12 nye troende som bekjente sin tro, og etterpå kom Den Hellige Ånd så sterkt at de begynte straks å tale i andre tungemål. De ble berørt av Jesus og deres hjerter ble fylt med stor glede og fred.

Obedi:
”Jeg underviser i Guds Ord for menigheten og ser at de blir rotfestet og sterke i Kristus. Flere troende har blitt døpt i Den Hellige Ånd, akkurat som det skjedde i Jerusalem for 2000 år siden. Med jevne mellomrom har vi nå dåp, og på siste dåpsmøte var det 17 nye troende som ble døpt.”

Philemoni:
”Flere unge mennesker er kommet til tro på Jesus, blitt frelst og fylt med Den Hellige Ånd. Forvandlingen en ser i disse unge menneskers liv er stor, og ingen kan nekte for at dette store under har skjedd med dem.

I menigheten er det en god tid, med fred, harmoni og glede. Folk som er utenfor ser at de kristne elsker hverandre, og gir hverandre en støttende hånd når noen er i nød.”

Samweli:
”En familie hadde store problemer. Både foreldre og barn hadde en sykdom, og det virket som de også var uhelbredelige. Uansett hvor denne familien søkte hjelp, kunne ingen lindre deres plager. Til sist søkte de hjelp hos oss og jeg fikk undervise dem i Guds levende Ord. Da åpenbarte Den Hellige Ånd, Jesus for dem og de tok imot Ham og ble frelst. I dag er de sunne og friske og fylt med Den Hellige Ånd. Guds velsignelser er nå over dem og deres hjem!
 
Det er mange flere mødre som kommer på møtene nå enn hva det var tidligere. Dette gjør det lettere for folk å komme sammen med dem og høre om Jesus.

Vi legger stor vekt på at nye kristne alltid bør døpes i vann, siden det setter et sluttskille mellom det gamle og det nye liv. Nå sist var det ni personer som ble døpt, det var herlig.” 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter