Over en million kristne på Cuba

 

De evangeliske kirkene på Cuba opplevde den største kirkeveksten i hele Latin-Amerika på 1990-tallet. Kirkene fortsetter å vokse på tross av sterke mottiltak fra styresmaktene.

Pussig nok var det en endring av reglene fra kommunistregimets side som var med på å muliggjøre den store kirkeveksten Cuba opplevde i 1990-årene. Da evangeliske ledere oppsøkte kontoret for religiøse aktiviteter i begynnelsen av 1990-årene, fikk de kristne tillatelse til å holde møter i private hjem. De fikk ikke lenger plass i de få autoriserte bygningene de hadde, og høye bensinpriser gjorde at mange ikke lenger hadde råd til kjøre distansen til kirkene. Det nye direktivet resulterte i ca.10 000 nye husmenigheter over hele Cuba i løpet av 90-årene.

Mange unge
Alle de evangeliske kirkesamfunnene opplevde stor vekst, som eksempel økte Metodistmedlemmene med 50 prosent fra 1990 til 1994, mens antall kirkebesøk økte med 400 prosent. Den Nazarenske bevegelsen vokste med 115 prosent mellom 1991 og 1992, og med 18 nye kirker og 61 nye husmenigheter.

Denne store responsen på evangeliet har ført til at ti prosent av den cubanske befolkningen, eller en million innbyggere, er blitt aktive Jesustroende.  

De evangeliske utgjør nå en større andel enn den katolske andelen som går i kirke. De 1250 evangeliske menighetene som opprinnelig fantes på øya har økt til 4500 menigheter og 10 000 husmenigheter fordelt på 54 kirkesamfunn. En stor andel av de nye troende er unge mennesker. På tross av økt motstand fra myndighetene de siste årene, fortsetter den evangeliske kirken å vokse med minst seks prosent i året.

Kilde: Magasinet Troens Bevis, april 2011. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter