Innsatte to palestinske ungdommer i tjeneste i Gaza

Da den tidligere pastoren for Gaza baptistmenighet var på besøk i Gaza i mars fikk han innsette to palestinske bibelskoleelever fra Betlehem Bible College i tjeneste.

 På grunn av situasjonen i Gaza er det ikke lenger mulig for en av Troens Bevis sine palestinske nasjonale misjonærer, pastor Hanna Massad, å bo med familien sin i Gaza. Fra en annen by i Midtøsten besøker han jevnlig baptistmenigheten i Gaza med nødhjelp og omsorg mens de venter på en ny pastor.

-Kjære venner, tusen takk for deres bønner og støtte. Det betyr mye for meg og min familie, skriver pastor Hanna Massad i en hilsen til Troens Bevis. Han forteller at i begynnelsen av mars klarte han på ny å krysse grensen inn til Gaza hvor han ble i to uke for å forkynne evangeliet og oppmuntre de troende.

– En del av mitt budskap var evangelisk og en del var undervisning, fordi kirken fortsatt ikke har noen pastor. Mange her lider av kroniske sykdommer, så jeg brukte en del tid på å be for dem også. Sammen med meg hadde jeg et team av troende som etter møtene ble med på husbesøk.

Under oppholdet i Gaza forteller pastoren at han også fikk innsette to palestinske ungdommer som har gått på Betlehem Bible College inn i fulltidstjeneste.
-Mitt hjerte gjorde et hopp av fryd da jeg ba for dem, og jeg kjente stor tro for at de kommer til å gjøre mye arbeid for Gud som vil bære frukt i lang tid fremover, sier pastoren.

Om tilstanden generelt i Gaza, sier han:
-Arbeidsledigheten i Gaza er fortsatt mer enn 40 prosent. Jeg er blitt fortalt at så mye som 80 prosent av befolkningen er avhengig av hjelpeorganisasjoner for mat til sine familier. Det kristne misjonsarbeidet i Gaza er med og letter lidelsene til fattige og trengende.

Han forteller også at forfølgelse av kristne i Gaza er fortsatt et stort problem. For et par måneder siden var det en kristen leder som ble truet på livet. 
-Fortsett å be for våre troende brødre og søstre som mottar trusler i Gaza. Be om at de skal være beskyttet og at arbeidet her skal få fortsette å bære mye frukt. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter