Planter nye menigheter i Tsjekkia

Etter å ha nådd hundrevis med evangeliet i Louny, Žatec og Most skal vår innfødte evangelist i Tsjekkia starte menighetsplanting i Pilsen.

I 1991 holdt Troens Bevis ett stort korstog i det som ennå het Tsjekkoslovakia, kort tid etter at jernteppet falt i øst Europa. Korstoget med Aril Edvardsen var det første i sitt slag i Tsjekkoslovakia. I ettertid fikk vi høre fra kristne ledere i landet at ”da friheten kom, ante vi ikke hvordan vi skulle oppføre oss og drive i offentlighet. Men korstoget og predikantseminaret i Breklav har vist oss strategien og la grunnlaget for hele vår fremtidige virksomhet i vårt land. ” 

I forbindelse med kampanjen sørget Aril også for at 30 000 tsjekkiske nytestamenter ble brakt inn til dem, til utrolig stor glede blant predikantene.
I tillegg lovte Aril å støtte innfødte evangelister som skulle drive menighetsplantning i unådde byer og landsbyer. 

Jiří Šrom er en av dem som har brent for evangeliet i mange år i Tjsekkia, og med støtte fra Troens Bevis har han vært med på å plante flere levedyktige menigheter i landet sitt.

Av landets 10 millioner innbyggere er over 60 prosent uten noen trostilhørighet. Landet var kommunistisk fra 1948 til 1989.

De første fem årene av Jirí Šroms virke arbeidet han og hans kone i Louny og Žatec, og deretter åtte år i Most.

– I løpet av disse årene har vi klart å nå hundrevis av mennesker fra alle generasjoner med evangeliet om Jesus Kristus, forteller han.

Første skritt i menighetsplantingen var barne-og ungdomsarbeid,  og etterhvert også en fengselstjeneste. Senere fikk det brennende ekteparet mulighet til å starte husgrupper og drive skoleevangelisering samtidig som de arrangerte faste møter.

– Vi ser nå fruktene av vårt arbeid og det er en glede å se at mange har i løpet at disse årene vokst til åndelig modenhet og kan ta over for oss slik at vi nå kan begynne i ett nytt område, forteller Jiří Šrom.

De har trofast holdt søndagsmøter både i Louny, Žatec og Most som ligger i samme område. Nå er både lovsangsteam, barne- og ungdomsarbeid godt etablert og nye mennesker er kommet til tro på Kristus.

– Vi tror at Gud har kalt oss til å plante nye menigheter nå. Vårt arbeid i Nord-Tsjekkia går mot en slutt, og vi forbereder oss for neste misjonsetappe i Pilsen.

Pilsen har 200.000 innbyggere, hvor de fleste er utenlandske arbeidstakere. Religionen er katolsk, men de fleste er kun nominelle troende. Det er kun noen få protestantiske kirker området, og kun en apostoliske kirke i České Budějovice. Denne kirken har også plantet en menighet i Podboany.

-Hjelp oss å bringe de gode nyhetene til denne delen av landet vårt. Vi vil fortelle dem om en levende Gud som har makt til å frelse!

 Få siste nytt fra misjonsfeltet direkte i innboksen din.

Meld deg på vår månedlige nyhetsmail!

Se siste nyheter