Storsatsing på Innfødte Evangelister

Sommerstevnet i Sarons Dal er mer enn noe annet et misjonsstevne. Et av målene i år er å finne støttepartnere til 120 nye innfødte evangelister i løpet av stevneuken.

– Vi håper at vi skal klare å skaffe støtte til 120 nye innfødte evangelister under Sommerstevnet. Det betyr ca. 20 nye hver dag, sier Kåre Stusdal som er leder for virkergreinen Innfødte Evangelister.

Det overordnede målet er å finne støtte til 400 nye evangelister i løpet av 2011.

– I dag støttes det over 600 innfødte evangelister. Dette er det offisielle tallet. Mange av disse er gift og kona er en meget viktig medarbeider, så slik sett kan en si at vi støtter flere. Men på vår liste står det i dag 600 navn, poengterer Kåre.

Tanken bak innfødte evangelister er at det er mange misjonsvenner i vesten som ikke har anledning eller kallet til å reise ut på misjonsmarken. I stedet kan de få en stedfortreder gjennom en innfødt evangelist som de vil få jevnlige rapporter i fra. Slik hjelper vi også mange land å bygge sine egne nasjonale kirker som er frie og ikke styrt fra utlandet. De fleste evangelistene klarer å bli selvunderholdt i løpet av noen få år, og da kan støtten gå videre til andre innfødte evangelister som venter på å gå ut i fulltidstjeneste.

Siden de 10 første innfødte evangelistene som Troens Bevis begynte å støtte i Brasil i 1960, har 15 000 evangelister fått underhold.

– Vårt overordnede mål er å øke støtten fra 600 til 1000 innfødte evangelister i løpet av høsten, og vi håper at vi vil få en solid start nå under Sommerstevnet, sier Kåre Stusdal. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter