Tente misjonsilden i hjertene

Tirsdag kveld var et særdeles sterkt misjonssmøte i Sarons Dal der den svenske misjonæren Carl-Gustav Severin delte sitt eget hjerte. Det førte til at mange gikk frem til forbønn for sitt eget hjertekall.

Carl-Gustaf Severin er muligens Sveriges største misjonær i dag. Han har et spesielt stort virke i Russland og republikkene fra Sovjetsamveldet. Krydret med sterke misjonshistorier fra feltet tente han uten tvil misjonsilden blant tilhørerne.
Historiene hans vitnet om en sterk kjærlighet for unådde folkeslag, med mange eksempler på tverrkulturell evangelisering der en må langt ut av sin personlige komfortsone for å nå frem til nye hjerter med de gode nyheten.

Etter en morsom beskrivelse av flere måltider han ble servert i Usbekistan, der han måtte spise med hendene, smatte høyt og stryke oljen på hendene fra maten gjennom håret etterpå, sa han:
– Da jeg kom hjem kunne jeg ringe hjem til min mor og si at jeg fikk gjøre alle de tingene rundt bordet som jeg aldri fikk lov til hjemme!

Men poenget hans med denne historien var at hvert sted som han tok imot den lokale gjestfriheten og spiste maten i tråd med lokale skikker, ble det en døråpner der folket tok imot budskapet om Kristus når han forkynte evangeliet for landsbyen etterpå.

Etter talen tirsdag kveld var det mange i salen som gikk frem til forbønn for sitt eget hjertekall.

Vi minner om at alle møtene kan kjøpes samlet på minnepinne eller enkeltvis på DVD etter Sommerstevnet.

Alle møtene sendes også direkte på Web-TV og over Kanal 10 i løpet av uken. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter