Kveldsmøte med Egil

Lørdag natt leder Egil Svartdahl en bønnevandring i Sarons Dal med nattverd og forbønn. Men først skal TV2 pastoren tale på det store kveldsmøtet kl.19:00.

TV2 pastor, Egil Svartdahl, skal lede en spennende kveld i Sarons Dal med stort fellesmøte kl. 19:00, etterfulgt av bønnevandring og nattverdsmøte kl. 22:00 i dag.

– Det vi har gjort i år er å bytte ut den tradisjonelle nattverdsgudstjenesten søndag ettermiddag med en ny vri lørdag kveld. Med velsignelsen til Kvinesdalspresten Leiv Gunnar Skiftun, som skal forette nattverden, håper vi å senke terskelen slik at nye mennesker, som kanskje ikke har våget å gå til nattverd før, vil føle seg velkommen til nattverdsbordet, sier stevnesjef Sten Sørensen.

Stevnesjefen forklarer at bønnevandringen er ett nytt konsept. Det blir forskjellige stasjoner i Hallen, der medvandrere kan stoppe opp. En av stasjonene blir for nattverd. En annen vil tilby forbønn.

Det blir også en lovsangskonsert med den kjente lovsangslederen David Andre Østby. TV2 pastor, Egil Svartdahl, kommer til å holde en appell.

Egil Svartdahl skal også tale i Sarons Dal søndag ettermiddag kl. 15:00.

Vi gjør oppmerksom på at møte med Egil Svartdahl ikke vil bli sent på Kanal 10 i kveld. Det samme gjelder møtet søndag ettermiddag kl. 15:00.  Web-TV overføringen på Vårt Land sin Web side vil gå som normalt.

Ellers vil alle stevnemøtene lørdag og søndag bli sendt på Web-TV og Kanal 10 som planlagt. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter