Hellig stund i Hallen

Om ikke pilgrimsferden ble så lang, bar nattevandringen i Sarons Dal Hallen preg av fred og gjennomtanke til rolige lovsangstoner lørdag kveld.

Det ble en fredfylt nattevandring til levende lys og rolige lovsangstoner for pilgrimsvandrerene i Sarons Dal Hallen sent lørdag kveld. Egil Svartdahl holdt en kort appell før det ble invitert til en hellig stund for den enkelte som ønsket å delta i nattverden. Folk kunne også få forbønn eller ganske enkelt ha en stille stund i den stemningsfylte Hallen.

– Det var noe veldig godt og personlig over det som fant sted. Jeg håper også at det var folk i Hallen som tok imot invitasjonen til nattverd, kanskje for første gang i sitt liv, sier stevnesjef Sten Sørensen.

– Men det betyr også veldig mye at mennesker fra forkjellige kirkesamfunn kan forenes i nattverd, slik som her. Det har alltid Sarons Dal ønsket, å fremme enhet og forsoning blant Norges kristne.

– Når folk reiser hjem i dag, er vårt ønske at de skal ta med seg ny inspirasjon og en forsterket Gudstro. Og kanskje er det mennesker som vil våge å oppsøke et kristent felleskap for første gang. Det anbefaler jeg på det sterkeste, oppmuntrer han. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter