Rekordinntekter under Sommerstevnet

For første gang i historien har det kommet inn over to millioner kroner i kollekt og trosløfter under Sommerstevnet.  – Men dette er før utgiftene til stevnet er regnet med, legger økonomisjefen raskt til.

Under Sommerstevnet i Sarons Dal kom det inn ca. 1.000 000 i kollekt og 1.2 millioner i trosløfter de neste 12 måneder. Det er mer enn det noen gang før har kommet inn under Sommerstevnet.

– Men dette er før utgiften til stevnet er trukket fra, er Arnold Dragland, økonomisjef i Troens Bevis, rask til å forklare.

– Men det vitner om en fantastisk støtte fra våre partnere og at vi er virkelig sammen om oppdraget, slik Rune Edvardsen har sagt flere ganger under Sommerstevnet i Sarons Dal.

Økonomisjefen påpeker allikevel at denne høsten trenger vi ett godt løft for å komme i mål. Rune Edvardsen skal blant annet holde to store kampanjer i Kongo og Indonesia, og i tillegg går det hver måned ut store penger til de innfødte evangelistene, trykking av Brevkurset «Det Nye Liv», oppfølgningskontorer og satellittkanalen Miracle Channel som sprer evangeliet til millioner av araberer.

– Vi ligger egentlig litt bak fjoråret. Skal vi klare alt det vi ønsker å gjøre i høst, trenger vi nok en økning i gaver. Det er helt klart, sier økonomisjefen.

TROENS BEVIS VERDENS EVANGELISERING ØNSKER Å TAKK FOR GAVENE SOM BLE GITT UNDER ÅRETS SOMMERSSTEVNE!

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter