Superpasset kommer høsten 2004

Jeg har ventet på det, og speidet ut etter det, og talt om det i flere år – et av Bibelens store tegn på at vi har beveget oss inn i «de siste dager». Nå er det her! DET UNIVERSELLE IDENTIFIKASJONSMERKET FRA HÅNDEN OG PANNEN
Jeg har ventet på det, og speidet ut etter det, og talt om det i flere år – et av Bibelens store tegn på at vi har beveget oss inn i «de siste dager». Nå er det her!

Jeg har forkynt det som ett av flere teknologiske tegn på Jesu gjenkomst, fordi vi kan lese om dette universelle identifikasjonsmerket i Åpenbaringsboken 13:16-18.

Bibelen forteller: «Alle – små og store, rike og fattige, frie menn og treller – får et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket: Dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.

Her trengs det visdom. Den som har forstand, han regne ut Dyrets tall. For det er et menneskes tall, og tallet er 666.»

BIOMETRI FRA HÅNDEN OG PANNEN FORTELLER HVEM DU ER
Bibelordet her, har i over 1900 år profetert om dette universelle identifikasjonsmerket. Dette er et såkalt superpass som alle må ha, både små og store. Og dette er knyttet opp til såkalt BIOMETRI, det vil si informasjon om enten FINGERAVTRYKK (HÅNDEN), HODESKALLEFORM (PANNEN) OG ØYETS REGNBUEHINNE (IRIS).

Biometri kalles vår tids vitenskapelige teknologi som identifiserer og verifiserer hvert enkelt individ ut fra de ovenfor nevnte fysiske trekk, som er unikt hos hvert menneske.

Pass, sertifikater, signaturer og bilder kan forfalskes eller stjeles av andre. Men kroppen vår lyver ikke. Hånden (fingeravtrykk), hodeskalleform og øyets regnbuehinne (pannen) forteller hvem du er.

I flere år har regjeringer over hele verden, fått klager fra forbrukere som er bekymret for at deres personlige data som blir lagret av banker, forsikringsselskap, helsevesenet, forretninger, og kredittselskaper skal misbrukes eller komme på avveie. Dette har ført til at de fleste land har oppmuntret til utvikling av biometriske løsninger, som allerede er i bruk på mange felt – som for eksempel adgang for flypersonell til flyene, og militærpersonell til våpenlagre og hemmelige data.

Allerede nå er biometrisk teknologi i bruk på flere flyplasser.

BBC fortalte 8/2-2002 at Saudi Arabia har installert maskiner for skanning av hånd (fingeravtrykk) og panne (øyets regnbuehinne) på flyplassen i Mekka, for å hindre terrorister å blande seg blant pilegrimene. Maskinene har blitt installert på kong Abdul Aziz Internasjonale flyplass i Jeddah.

BBC fortalte også 24/1-2002 at flyplassen på Keflavik på Island var den første flyplass i verden som installerte biometrisk utstyr. Disse datamaskiner som kalles «Face It», fra firmaet Visionics Corp, blir nå installert på mange flyplasser over hele verden, forteller BBC.

Terrorangrepet på New York og Washington DC den 11. september 2001, har satt fart i oppfyllelsen av Bibelens profeti om det universelle biometriske identifikasjonsmerket.

De 19 arabiske terroristene hadde alle falske pass og identifikasjonspapirer. Mange av dem hadde stjålne belgiske pass.

Dette har ført til at USA, fra høsten 2004, forlanger biometriske pass fra alle reisende som ikke har anskaffet seg visum ved personlig kontakt med en USA ambassade.

Derfor arbeider nå de fleste land i verden, inkludert Norge og EU-landene, med å innføre det universelle biometriske identifikasjonspasset fra høsten 2004.

NÅ KOMMER «SUPERPASSET» MED INFORMASJON OM EIERENS «HÅND OG PANNE»
Verken norske kristne eller andre nordmenn, synes å ha lagt merke til at profetien om dette universelle identifikasjonsmerket fra panne og hånd, som Bibelen har forutsagt, holder på å gå i oppfyllelse just nå.

Men den 2. juli 2003, hadde «Dagsavisen» en artikkel med overskriften: NÅ KOMMER SUPERPASSET.

Norske myndigheter arbeider nå på spreng for å innføre biometriske pass fra høsten 2004. Med disse passene kommer det også nye apparater på flyplassene som kan avlese kroppstrekkene våre (hånd og panne) og sammenligne disse med informasjonene i passene våre. Disse maskinene i passkontrollen leser både passet ditt, som har en databrikke der ditt fingeravtrykk, hodeform og iris (regnbuehinne) er lagret, og deretter blir du bedt om å stille deg foran en maskin som skanner din hånd (fingeravtrykk), hodeform og øye (panne), som bekrefter at du er den som er lagret på databrikken i ditt biometriske pass.

Statssekretær i Justisdepartementet Jørn Holme, sier til Dagsavisen: «Vi arbeider med å finne en løsning for biometriske pass fra høsten 2004. Vi deltar nå i et stort internasjonalt arbeide som skal avgjøre hvilken type biometrisk informasjon som skal være internasjonal standard. Vi vil særlig se hvilken standard EU-landene velger, og vi regner med at de vil treffe en beslutning nå i høst 2003.»

Ekspedisjonssjef Magnar Aukrust i Justisdepartementet, som leder utvalget som skal utarbeide de nye passene, sier at Norge vil også være interessert i å kunne kontrollere utledninger ved hjelp av biometrisk teknologi.

De nye passene vil se ut som de gamle, bortsett fra databrikken med informasjon om eierens «hånd og panne».

Storbritannia planlegger også at innen kort tid skal alle briter ha slike biometriske pass med databrikken som inneholder informasjon om eierens fingeravtrykk, regnbuehinne (iris) og hodeform.

En helt ny biometrisk industri har nå vokst fram over hele verden, for å produsere maskiner og apparater for passkontorer, flyplasser og passkontrollstasjoner i alle land, som kan skanne og lese dette universelle identifikasjonsmerket fra alles panne og hånd. Dette har ført til stigende aksjekurser på verdensbørsene for slike teknologiske selskaper, og dette er mitt tips til alle aksjespekulanter.

DET UNIVERSELLE IDENTIFIKASJONSMERKET BLIR NØDVENDIG FOR ALLE TRANSAKSJONER
Når dette verdensvide universelle identifikasjonssystemet snart er ferdig utbygd, vil dette identifikasjonsmerket bli brukt som pass, identifikasjon, personnummer etc. for all handel, vandel og alle transaksjoner, slik at det vil bli umulig å reise, kjøpe og selge uten å ha dette merket (databrikken) fra hånd og panne.

Følgende står nå for døren, og begynner allerede i sin spede begynnelse høsten 2004:
Alle passkontorer og politistasjoner får etter hvert biometriske maskiner som du plasserer din høyre hånd på, og plasserer din panne imot. Maskinen overfører da ditt fingeravtrykk, din hodeform og din iris (din unike regnbuehinne) til en databrikke, som plasseres i ditt «superpass» som identifikasjonsmerke.

Når du da lander på en flyplass, eller i framtiden besøker et offentlig kontor eller forretning, må du vise fram dette universelle identifikasjonsmerket som består av data fra din hånd og din panne.

En maskin leser da ditt fingeravtrykk, hodeform og iris (panne) som er lagret på databrikken. Deretter blir også du bedt om å stille deg foran en annen maskin som skanner din hånd, din regnbuehinne (iris) og hodeform (panne), for å se om du virkelig er den personen som eier superpasset med det universelle identifikasjonsmerket.

Et slikt universelt identifikasjonsmerke vil gi vår verden mange positive fordeler, og bli en «sikkerhet» som kan redusere terrorisme, bedrageri, tyveri og uærlighet.

Men det lyder også skremmende, dersom dette system tas i bruk av en verdensdiktator, fordi med dette universelle biometriske merket kan en slik diktator kontrollere hvert menneske på jorden.

BIBELENS ORD OM DYRETS MERKE
Det er denne absolutte kontroll som Bibelen forteller at Supermannen, Antikrist – også kalt Dyret, skal ta over hvert menneske i den siste tid, like før Jesus kommer synlig tilbake til jorden. Dette er bare mulig i framtiden på grunn av dagens DIGITALE (TALL) TEKNOLOGI.

Både de hebraiske bokstaver og de greske bokstaver som Bibelen ble opprinnelig skrevet med, har alle tallverdier. Hver bokstav representerer et tall.

Den hebraiske bokstaven W og den greske bokstaven V har begge tallverdien 6.

Når da apostelen Johannes i sitt åpenbaringssyn så Dyrets merke 666, kan dette for den hebraisktalende Johannes fra Galilea ha vært bokstavene WWW, som i dag er nøkkelen til vår digitale datateknologi og det biometriske identifikasjonsmerket som nå står like for døren.

Her er Bibelens ord om Dyrets merke, så døm selv:
«Dyret sørger for at alle – små og store, rike og fattige, frie menn og treller – får et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.

Her trengs det visdom. Den som har forstand, han får regne ut dyrets tall. For det er et menneskes tall, og tallet for det er 666. (Åpenb. 13:16-18)

Det er gjennom dette universelle identifikasjonsmerke fra hånd og panne at Antikristen (Dyret), den siste verdenshersker før Jesus kommer igjen, skal kontrollere alle fra «hver stamme og hvert folk og hvert tungemål og hvert folkeslag». (Åpenb. 13:7)

Når denne teknologien allerede tas i bruk fra høsten 2004, må alle forstå at vi lever i høyprofetiske tiders oppfyllelse, og nærmer oss raskt de apokalyptiske tider og Jesu gjenkomst. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter