Norsk handelspolitikk mest urettferdig

Norsk handelspolitikk verst blant rike land.

Global utvikling plasserer Norge på bunnplass blant verdens 21 rikeste land etter hvordan de med sin handelspolitikk bidrar til fattiges lands vekst. Dette skriver Aril Edvardsen i en leder hvor han maner norske politikere og kristne til å ta et oppgjør med et handelssystem som raner fattige land og subsidierer de rike.

 

– Norge skryter stadig av å være best når det gjelder u-hjelp. Men detter er en stor bløff hvis vi tar handelspolitikken med i beregning. Senteret for Global utvikling plasserer Norge på bunn plass blant verdens 21 rikeste land etter hvordan de med sin handelspolitikk bidrar til fattige lands vekst, påpeker Aril Edvardsen.

I lederen som han nylig skrev tar Aril Edvardsen et klart oppgjør med den norske, og de rike lands handelspolitikk. Han mener det er på tide de kristne våger å tale ut mot en politikk som er høyst urettferdig og gjør det umulig for mange av de fattige landene å komme inn i en positiv utvikling.

– Det er ikke nok å bare gi noen smuler i u-hjelp og nødhjelp, hevder Edvardsen.

– Hvis u-landene fikk rettferdighet når det gjelder verdenshandelen, slik at tollgrenser, proteksjonisme og subsidiering av de rike lands næringsliv og varer ble borte, har u-landene rike ressurser til å reise seg selv opp fra bunnløs fattigdom.

Edvardsen skriver videre at først nå begynner flere og flere av verdens ledende økonomer å forstå hvordan vestens, der i blant Norges politiske handelssystem, egentlig raner fattige land og subsidierer de rike. I dag har de fleste fattige u-land en slik gigantisk gjeld til Verdensbanken at brutto nasjonal inntekt ikke engang betaler rentene de skylder denne banken.

Den engelske hjelpeorganisasjonen Oxfam, som kjemper for likeverdig og rettferdig verdenshandel, har regnet ut at dersom fattige land i Afrika, Asia og Latin-Amerika kunne øke handelseksporten med kun 1 % av verdenshandelen, ville dette resultere i inntekt som ville forvandle 128 millioner fattiges liv.

Derimot avslører statistikker fra Verdensbanken og FNs utviklingsprogram at verdens rike land bruker 2175 milliarder skattekroner for å subsidiere bøndene sine, i motsetning til 364 milliarder kroner i u-hjelp.

Bare en norsk melkeku støttes årlig med 25,000 kroner, som er 6 ganger så mye som millioner av afrikanere tjener, ifølge statistikker fra Dagbladet, 10/6/03. Det var da 330,000 melkekuer som fikk denne støtten.

Aril Edvardsen oppfordrer både politikere og kristne til å se dagens virkelighet i øynene og å ikke være blinde for hvilke årsaker det er som gjør de fattige landene ennå fattigere.

– Det er bibelsk å leve i virkelighetens verden, og vise omsorg for de elendige og fattige. Jeg har sett hvordan evangeliet forvandler og løfter folk opp fra et uverdig liv i fattigdom og nød. Men som kristne samfunnsborgere må vi også arbeide for rettferdighet for de fattige ved å påvirke våre lands politikk. Vi Jesus-troende må ikke tie om urettferdigheten mot de fattige land. Vi må lukke opp munnen, og la våre politikere få høre vår og Bibelens omsorg for de fattige, selv om vi måtte kjenne det på vår egen pengepung, konkluderer Aril Edvardsen.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter