Haster å evangelisere sigøynerne

Ifølge en artikkel i den engelske avisen „The Sun”, spår britene en massiv emmigrasjon av sigøynere til Europa når de østeuropeiske landene tilsluttes EU. Det finnes nå 12 millioner Romani folk i verden, og de fleste bor i Romania, Ungarn og det tidligere Yugoslavia.

 

Ifølge en av Troens Bevis sine nasjonale arbeidere og tidligere bibelskoleelev, Kalman Harka, er sigøynerne en av Europas store folkegrupper det nå haster å evangelisere. Selv er han involvert i et arbeide blant Romanifolket i hans eget hjemland, Ungarn. Foreløbig har han klart å få støtte fra flere norske menigheter og organisasjonen, bl.a. „Aksjon Håp” i Farsund, til å holde en provisorisk bibelskole for sigøynere som har tatt imot Jesus. Undervisningen blir lagt opp rundt intensive helger med gjestetalere bl.a. fra norske menigheter som støtter prosjektet. Planen er å utruste sigøynerne slik at de kan selv spre evangeliet blant sitt eget folk.

 

– Vi må lede sigøynerne til Gud der de nå bor. Nå er de samlet på en plass i en ghetto. Dermed er det også lettere å evangelisere dem. Snart kan den største og siste store folkeimmigrasjonen i Europas historie skje. Mange millioner sigøynere i Øst-Europa kan da ta veien fatt til de rike landene i EU. Dersom dette skjer vil det være mye vanskeligere å evangelisere dem, og de vil skape store problemer der de kommer med den livstilen de nå har, forteller Kalman Harka til Troens Bevis. – Jeg tror ikke at en masseimmigrasjon av sigøynerne til andre EU-land vil løse problemene deres, det er det bare evangeliet om Jesus Kristus som kan!

 

I samarbeid med norske menigheter og Jan Hoholm fra ”Aksjon Håp” blir det nå organisert en hjelpesending fra Norge, og 8. mai blir den første nasjonale konferansen holdt for sigøynerne i Ungarn.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter