Etiopiske kirkeledere spør om kristne i vesten har mistet evighetsperspektivet

Kirkeledere fra Etiopias største protestantiske kirke, Jesus Mekane Church, har sendt et brev til kristne ledere i den vestlige verden. De utrykker takknemlighet for all materiell hjelp, men spør om kristne i Vesten har mistet evighetsperspektivet i sin misjonsinnsats.

 

Selv om de etiopiske kirkelederne utrykker stor takknemlighet for den materielle hjelpen til de sultrammede i Etiopia, utrykker de samtidig sjokk og fortvilelse. De spør: – Har det synlige behovet bare blitt oppfattet som et materielt behov blant de kristne lederne i den vestlige verden? Må kristne mennesker i USA og Skandinavia først se døende barn, sultende mennesker og føtter med åpne sår, før de reagerer på et behov? Har de kristne i Vesten mistet evighetsperspektivet i sin misjonsinnsats?

Aril Edvardsen svarer på dette brevet i en artikkel hvor han påstår at de etiopiske kirkelederne har rett:

”De etiopiske kirkelederne har rett. De treffer spikeren på hodet. Kirkene i USA og Skandinavia har ubevisst blitt smittet av liberalismen og modernismen i det sosiale ”evangelium”.

”Resultatet er at det uttrykte behovet har blitt redusert til kun å være et materielt behov. Opptattheten av folks velvære har fjernet evighetsperspektivet, og blitt redusert til å omfatte kun deres levetid her på jorden. Det er på høy tid vi stiller oss selv dette spørsmålet: – Hvor skal disse menneskene tilbringe evigheten?”

”I mesteparten av landene i Den tredje verden, hvor disse sultkatastrofene finner sted, ligger gjennomsnittsalderen på mellom 35 til 40 år, i noen land så høyt som 50 år.

Selvsagt må vi gi mat til de sultende. Og vi må arbeide hardt for å gjøre dette gjennom de profesjonelle hjelpeorganisasjonene, og gjennom statlige kanaler som kan gjøre det langt mer effektivt enn våre lokale kirker.”

”Men samtidig må vi ha en ting klart for oss: De menneskene som vi hjelper, vil måtte dø uansett før eller senere, på samme måte som oss. Selv om vi gir dem mat, kan deres liv bli forlenget bare 5, 10 eller kanskje 30 år. Men hvor skal disse menneskene tilbringe evigheten når de dør? Dette aspektet burde også oppta enhver kristen i denne verden.”

”Evangeliet strekker seg utover det korte livet her på jorden – det forbereder oss for evigheten.

To milliarder mennesker har fremdeles ikke hørt evangeliet for første gangen.”

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter