Anomym giver gav aksjer

En anonym giver har gitt TB aksjer til verdi av ca. 280.000 svenske kroner i AstraZeneca, som er et av verdens ledende medisinselskap. Ifølge økonomiansvarlig Tor Lorentzen, er det første gang Troens Bevis mottar en gave i aksjer.

I 2003 mottok Troens Bevis 32, 5 millioner kroner i gaveinntekter, som var det beste resultatet noen gang. Flere tusen faste givere har gjort dette mulig sammen med sporadiske beløp gjennom giroer i bladene og enkelte store gaver.

Fra 1. Januar 2004 er Troens Bevis godkjent for skattefradrag for sine givere. Beløp opptil 6000 kroner er nå fradragsberettiget og norske givere kan få tilbake 28 % på skatten.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter