Politikere lytter til kristne ledere

Etter Aril Edvardsens 1.mai tale i Vennesla i fjor begynte en dialog mellom sentrale kristne ledere og Arbeiderpartiets ledelse, ifølge forbundsavisen ”Brorskap.” Sammen med partisekretær Martin Kolberg og kretsleder Helge Kolstad var leder for Norges Kristne Arbeideres Forbund, Jan Rudy Kristensen, 21. oktober i Sarons Dal for å ha samråd med evangelist Aril Edvardsen.

– Det er som kristen leder det er interessant å møte Edvardsen. Når han sier at det er likhetstrekk mellom Bibelens sosiale budskap og det arbeiderbevegelsen står for, er dette et viktig signal til det norske folk. Arbeiderpartiet og forbundet var ikke i Sarons Dal for å møte en politiker, men for å møte en kristen leder, sier Jan Rudy Kristensen.

 

I samarbeid med ledelsen i Det Norske Arbeiderparti har Norges Kristne Arbeideres Forbund arbeidet med å arrangere samråd med kristne ledere med bred kontaktflate. Forbundet har ved flere anledninger hevdet at verdiene som deles av menighetsbevegelsen tilsier at disse bevegelsene bør ha en fortløpende dialog.

 

– For oss i forbundet har det vært vondt å se mangelen på dialog mellom det kristne Norge og arbeiderbevegelsen. Vi som er aktive både i menighet og i arbeiderbevegelsen opplever dette som to sider av samme sak. Det er derfor helt kunstig å ikke ha en samtale i gang, sier Jan Rudy Kristensen.

 

– Forbundet har utarbeidet flere forslag til samrådsmøter med kristen-norge. Aril Edvardsens tale på 1.mai i Vennesla gjorde det naturlig å starte med ham, sier forbundslederen. Flere tema ble berørt, slik som velferdsstat, skolepolitikk, Midtøsten og abortlovgivning.

 

– Jeg opplevde samtalene som svært åpne og konstruktive. Som et engasjert menneske tror jeg han (Aril Edvardsen) er opptatt av alt som rører seg i samfunnet. Men jeg tror nok vi skal være klar over at han først og fremst er evangelist. Å forkynne evangeliet for alle mennesker er hans hovedanliggende. Som evangelist bør han få lov til å være hevet over partipolitikken.

 

I etterkant av møtet som fant sted i Sarons Dal, skrev Kristensen følgende kommentar på lederplass i ”Brorskap”:

– Når partiledelsen, representert ved partisekretær Martin Kolberg, besøker Aril Edvardsen i Sarons Dal, er dette en historisk begivenhet. Selv om arbeiderbevegelsen og den kristne lekmannsbevegelsen historisk sett har felles røtter, har forholdet mellom de to bevegelsene vært anstrengt i perioder, særlig på 70- og 80-tallet. Det er ikke for tidlig at partiledelsen tar seg tid til å samtale med kristne som er sentrale i lekmannsbevegelsen eller i kirkelig organisasjonsliv.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter