fbpx

Hele menigheten tok brevkurset

I løpet av året 2003 har 45 av menighetsmedlemmene i menigheten Vintreet i Sandefjord, inklusiv pastoren selv, gjennomgått brevkurset ”Det nye liv”. På denne måten har flesteparten av medlemmene tilegnet seg den samme basiskunnskap, og er nå rede til å hjelpe nyfrelste gjennom de samme leksjonene.

 

– For å få menigheten inn på det sporet vi gjerne ville, trengte vi et godt hjelpemiddel. Vi bad til Gud, og undersøkte flere steder om det fantes egnede hjelpemidler. Etter hvert fant vi brevkurset ”Det nye liv” fra Sarons Dal. For oss har dette kurset, som er skrevet av Aril Edvardsen, blitt en nøkkel til å oppnå den effekten vi var ute etter, sier Jan Christian Helsvig.

– Jeg tror at mange kristne, endog i såkalte karismatiske forsamlinger, trosforsamlinger og pinsekretser, ofte mangler den grunnleggende basisundervisningen. De har flotte predikanter, fine møter med sang og lovsang, men har ikke fått de grunnleggende tingene på plass, mener Helsvig.

– Det er vanskelig å organisere hele menighetens virksomhet basert utelukkende på møter i lokalet. Vi må også ta hjemmene i bruk. Den nære relasjonsbyggingen mellom menneskene må skje omkring i hjemmene, der kristenlivet leves ut i praksis.

Effekten av det er ikke bare at det utøves omsorg og oppstår gode relasjoner mellom folk. Det skjer også en undervisning ut fra Guds ord, og en overføring av verdifull kristenlivserfaring.

Etter hvert som menighetens medlemmer får kontakt med frelsessøkende mennesker, blir disse invitert hjem til ektepar eller enkeltpersoner, som opptrer som en form for ”faddere” for de som er nye i troen.

Gjennom ukentlige gruppesamtaler bygges gode relasjoner mellom deltakerne. Hjemmenes lune atmosfære utgjør ”trygge” omgivelser som får folk til å slappe av, og nærheten til hverandre gjør det lettere å åpne seg og erfare kristen omsorg i praksis.

Gjennomgangen av leksjonene i brevkurset skjer gjennom høytlesning, samtaler, spørsmål og svar, og ved at Bibelen benyttes flittig. Nysgjerrige og spørrelystne nyfrelste kan få svar på mange av sine spørsmål, og får anledning til å komme mer etablerte kristne inn på livet.

– Parallelt med at kurset gjennomgås har vi selvsagt våre vanlige møter og sammenkomster, hvor vi forkynner andre sider ved evangeliet, forteller Helsvig, som har erfart at disippelskap tar tid og er en møysommelig prosess.

Men gode hjelpemidler letter jobben. Derfor anbefaler han brevkurset ”Det nye liv” fra Sarons Dal til andre menigheter som trenger en felles bibelsk basis, og et godt virkemiddel i arbeidet med å gjøre Jesu disipler.

Aril Edvardsens brevkurs ”Det nye liv” (først kalt Evig Liv) skrevet i 1970, er oversatt til rundt 60 språk, og har hatt mellom 4 og 5 millioner elever.

I dag benyttes kurset som oppfølging under Aril Edvardsens møtekampanjer, og i forbindelse med de 8 timer daglige satellittsendinger til mange land. Troens Bevis har 22 brevskolekontorer i 16 land.

Tags:


Få siste nytt fra misjonsfeltet direkte i innboksen din.

Meld deg på vår månedlige nyhetsmail!

Se siste nyheter