1200 arabere tok kontakt

Over 1200 arabere i Europa, Nord-Afrika og Midtøsten kontaktet to av ”Miracle”-kanalens oppfølgings sentraler i januar og februar 2004. Henvendelsene kommer fra Tunisia, Saudi-Arabia, Marokko, Kuwait, Syria, Holland, Tyskland, Sverige, Jordan og Emiratene. De fleste henvendelsene gjelder brevkurset ”Det nye liv”, samt kommentarer til program på ”Miracle”-kanalen.

 

En av lytterne fra Saudi-Arabia skriver: ”Jeg takker dere for jeg ser at dere ønsker å bringe fred til hele verden gjennom arbeidet dere gjør.”

 

Masod fra Holland kommenterer brevkurset som han nettopp har tatt: – Selv om leksjonene til brevkurset er korte, lærer en veldig mye, ja jeg forstår (evangeliet) og jeg kjenner fred. Man lærer hvordan man skal elske hverandre. Takk for kurset!

 

En ung berber fra Atlasfjellene i Marokko forteller: – Jeg ser alltid på programmene fra dere. Jeg skjønner at troen på Jesus vil forandre mitt liv. Vær så snill å send meg bøker om ham.”

 

Satellitt kanalen ”Miracle” blir drevet av Troens Bevis Verdens Evangelisering. Hensikten med kanalen er å kommunisere evangeliet om Jesus til arabisktalende mennesker, ved å vise dem veien til et nytt og bedre liv. Ett nytt liv gjennom troen på Jesus og et bedre liv gjennom ervervelse av praktiske ferdigheter og kunnskap.

 

Seerresponsen til ”Miracle” bekrefter at kanalen er på rett spor. I fjor tok 21.011 seere kontakt med ett av oppfølgingssentralene. Hver dag har kanalen kontakt med seere som ringer, sender e-post, SMS-meldinger eller skriver brev. Hovedandelen som tar kontakt vil vite mer om Jesus eller Bibelen. Gjennom brevkurset ”Det nye liv” og via en Internett ”snakke” gruppe (chat-room) får mange av disse menneskene personlig veiledning. Flere er blitt med i lokale arabiske menigheter og er blitt døpt.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter