Virkekraftig evangelium i India

Et skrikende barn med hundebitt blir friskt. En komplisert fødsel går normalt. En voldelig far blir en kjærlig ektemann. Bønder jubler over gode avlinger. Fellesnevneren er Jesus, og alle har vært i kontakt med en av de innfødte misjonærene i India som får støtte av Troens Bevis.

 

Et barn kommer skrikende med et blødende hundebitt. En ung jente engster seg for en komplisert fødsel. En voldelig far terroriserer familien sin. Bønder bekymrer seg for avlingen.

 

Helt vanlige problemer blant millionmylderet i India. Men utfallet av historiene nevnt her er ikke så vanlig. Under primitive og fattige forhold kan relativt små problemer få fatale konsekvenser. India er i dag et viktig satsningsområde for Troens Bevis, og 250 innfødte misjonærer får støtte innenfor flere nasjonale bevegelser.

 

Evangelisten Deelip Thombre ble frelst som 14-åring på Aril Edvardsens møter i Manmad, India. Han er nå underholdt av Troens Bevis og leder brevskolen på Maharathi-språket. Skolen har per i dag ca. 80.000 frelse søkende elever. Brevskolen vokser sterkt fordi Deelip er nå blitt en av Indias fremgangsrike evangelister, som ofte samler titusener til sine kampanjer. Han har i tillegg overoppsynet for flere andre innfødte misjonærer som også får støtte fra Troens Bevis. Her følger utdrag fra misjonærenes egne rapporter som beskriver en hverdag hvor mennesker tydelig erfarer at evangeliet om Jesus er både virkekraftig og sant.

 

Fra Chandgaon: Jeg er veldig glad for å kunne fortelle dere litt om hva som her skjedd her siden sist. I løpet av de siste månedene har 14 mennesker blitt døpt og 53 har blitt frelst. Vi opplever at ungdommene er engasjerte og ønsker å leve helt for Jesus. En gutt i menigheten ble nylig bitt av en hund og skrek i smerte. Vi samlet oss rundt han og ba i Jesu navn. Han er nå helt frisk. Hver fredag samles vi til bønn og faste. Vi ber om å bli fylt av Ånden til all god gjerning!

 

Fra Gopalwadi : I løpet av den siste perioden har 103 mennesker blitt frelst. Jeg møter mange mennesker som bare lengter etter å komme ut av det mørke de lever i. Jeg deler ut nytestamenter på markedet med en kontaktadresse inni, slik at de som ønsker å vite mer kan få hjelp.

 

Fra Lasur: Jeg vil gjerne få dele med dere litt av det som skjer. Tretten mennesker har blitt døpt denne perioden og til sammen 350 har blitt frelst! Vi fortsetter også de andre oppgavene som undervisning og barnearbeid. Søndagskolebarna har fått lære sanger og historier fra Bibelen. Pastor Thombra har gitt dem hver sin barnebok med bibelhistorier og foreldrene er veldig takknemlige. I en landsby var det en mann som drakk mye, han slo kona si og var ikke snill mot barna. Nå har han blitt frelst og går regelmessig på møter. Han drikker ikke og har blitt en snill og kjærlig familiemann. Han vitner åpent om det mirakelet som Jesus har gjort i livet hans. Min egen familie har også fått oppleve Guds kraft. Min kone ble syk, men er nå helbredet. Min sønn ble beskyttet fra en alvorlig ulykke.

 

Fra Anchalgaon : Jeg takker Jesus av hele mitt hjerte for muligheten til å tjene han med mitt liv. Ved Guds nåde så har 28 mennesker blitt døpt denne måneden og 45 har tatt imot Jesus. Bøndene melder stadig om gode avlinger, som de opplever som Herrens velsignelse i hverdagen. Vi har fått flere barn på søndagsskolen. Jeg har delt ut en billedbok med historier fra Bibelen, og dette ble barna svært begeistret for. De deltar nå i søndagskoleundervisningen med stor entusiasme. En søster i menigheten fikk beskjed fra legene om at hun kom til å få komplikasjoner under fødselen. Hun søkte forbønn og nylig fikk vi rapport om at fødselen hadde gått som normalt, uten komplikasjoner! Vi opplever at folk søker Herren, at de tror på hans ord så fortsett å be om at vi skal kunne fortsette å lede mange mennesker til Jesus.

 

Fra Sonawane :

Jeg er veldig glad for å kunne rapportere til dere om det som har skjedd her siden sist. Min kone og jeg var en stund veldig bekymret for vår sønn som var svært syk. Han blødde fra munnen i flere dager. Min familie og flere medlemmer fra menigheten samlet seg til bønn. Herren rørte ved ham og vi gleder oss over å se at han nå er helt frisk. En kvinne fra landsbyen ble brakt til menigheten en dag for at vi skulle be for henne. Hun var besatt av onde ånder, så vi ba for henne i Jesu navn. Hun ble fullstendig løst. Femten mennesker har blitt døpt denne perioden og 120 har tatt imot Jesus.

 

Fra Kusur : Selv om jeg er en Herrens tjener opplevde jeg at den siste tiden har vært preget av motløshet, også i mitt liv. Jeg gråt og ba til Gud og Herren svarte. Han gav meg et vers som minnet meg om hans trofasthet og kjærlighet. Alle de som har deltatt på bønnemøtene våre har tatt imot Jesus. Folk kommer fordi de er nysgjerrige. Tolv mennesker har blitt døpt. Ungdomsgruppene, kvinnegruppene og barnearbeidet fungerer veldig bra. Alle deltar med iver, og Herren velsigner. En dag fortalte jeg en historie for barna og jeg stilte dem et spørsmål. Jeg spurte, hva skjer hvis vi brekker halen på en katt? Noen svarte at det vil gjøre veldig vondt for katten, at den vil blø osv. Men en gutt reiste seg og sa at det som Gud har sammenføyd skal ikke mennesker ødelegge. Alle de andre barna reiste seg og klappet. Vi opplever at de blir inspirert til å tenke annerledes gjennom den undervisningen vi har. Vi er veldig takknemlig for at dere husker på oss i bønn. Uten bønn og støtte hadde det ikke vært mulig å drive dette arbeidet.

 

Fra Khirdi Sathe :

Vår allmektige Gud er en Gud som gjør mirakler. I de siste tre måneder har 67 mennesker blitt frelst og 11 personer har latt seg døpe i vann. I tillegg har jeg over en periode undervist i Filipperbrevet. Folket i landsbyen er svært glade for undervisningen og vil gjerne at jeg starter opp snarest mulig med nye studier for dem. Jeg har derfor planer om å gå i gang med undervisning i Apostelens gjerninger. Ellers kan jeg fortelle at noen mennesker i landsbyen var i mot meg og viste det ofte. Men vi møtte dem med Guds kjærlighet og i dag er de våre venner og de støtter meg. Flere blir helbredet fra sin smerte og lidelse. Troen blir dermed styrket og Guds arbeide vokser. Takk for din forbønn for dette voksende arbeidet.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter