200 israelske familier fikk hjelp

200 familier i Tel Aviv får hjelp fra en Jesustroende menighet i Tel Aviv.

 

Avi Mizrachi er venn av Sarons Dal og talte på sommerstevnet i 2003. Han leder en av de mest fremgangsrike Jesustroende menighetene i Israel, og driver et evangeliserings- og distribusjonssenter i Tel Aviv. 200 familier, de fleste immigranter, pensjonister, hjemløse og arbeidsløse, mottar hver måned hjelp fra dette senteret.

 

– Situasjonen for mennesker i Israel blir mer akutt for hver måned som går, forteller Mizrachi.

– De siste to måneder har 25 000 flere israelere blitt arbeidsledige. Økonomien er så vanskelig at tusener av kommunearbeidere ikke fikk lønn på flere måneder. Annenhver måned stenges 50 forretninger bare i Tel Aviv alene. Klær, mat, bleier og toalettartikler deles ut. Flere av klientene anbefales fra kommunenes sosialkontor som kjenner til oss, sier han.

 

Her er utdrag av takkebrev Avi Mizrachi nylig har mottatt på vegne av senteret som mottar støtte i Tel Aviv:

 

«Jeg er pensjonist og bor alene i landet. Deres støtte betyr så mye for meg. Jeg er så takknemlig til dere, som gir slik hjelp til nye som kommer til landet. Tusen takk!”

 

En immigrant fra Ukraina skriver: «Jeg heter Alla–, og har en sønn på 11 år. Jeg har bodd i Israel i ett år. Det er vanskelig for oss som er alene i et nytt land, med en ny måte å leve på. Men når det finnes mennesker som utfører et slikt nobelt arbeid – hjelper med mat og klær – opplever vi at vi ikke er alene. Derfor vil jeg takke for all hjelp.»

 

En kjempende familie skriver: «Vi har to barn i familien, en jente på 18 år og en sønn på 12 år. Sønnen er handikappet siden barndommen. Han måtte avbryte skolegangen siden han var 1 år på sykehus. Da jeg ikke kunne arbeide, hjalp distribusjonssentralen meg med mye mat og klær. Min datter studerer på universitetet i Tel Aviv og denne hjelpen har gjort at hun kunne studere….»

 

Konflikter og terroren i Israel skaper katastrofale økonomiske nedgangstider i landet. Dette rammer også de 80 Jesustroende menighetene. Troens Bevis hjelper de Jesustroende å forkynne Messias til sitt eget folk.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter