Ny president åpner for vekkelse i Paraguay

Ifølge Helge Flatøy, som tjente som misjonær i Paraguay i flere år, er forandringene i landet på 9 måneder dramatiske etter at landet nå har fått en kristen president. -Et av de fattigste og mest korrupte landene i Sør Amerika opplever nå en enorm forandring som et resultat av mennesker som søker Gud i bønn og gjerning, skriver Helge Flatøy.

Helge Flatøy har flyttet seg fra Sør Amerika tilbake til Norge og er nå ansatt i Troens Bevis. Det var da han reiste tilbake til Paraguay etter 9 måneder i Norge han oppdaget de drastiske forandringene som hadde funnet sted mens han var borte. Slik beskriver han det som har skjedd:

-Er nå kommet tilbake til Norge etter en reise til Paraguay. Jeg dro derfra i mai 03, og kom tilbake etter 9 mnd. Det var helt utrolig å merke den enorme forskjellen som har skjedd i landet på den korte tiden. Økonomien er i vekst, mindre korrupsjon, mindre søppel i gatene, samt at prostitusjon ikke skjer så åpenlyst mer. Diskoteker og Puber i hovedstaden Asuncion går konkurs og stenger, kriminaliteten har sunket med rundt 40%, og sist men ikke minst: kirkene vokser fortere en noen gang.

Hva har skjedd?
Paraguay har fått sin første Evangelisk kristne President. Han står på for det som er rett, uredd har han gått imot det gale som skjer i landet. Dette viser bare hvor stor makt vi har. At du kan være et under og gjøre en enorm forskjell om du bare er villige til å følge det kall Gud har for deg.

Søndag 29 februar talte jeg i Tacumbu, det største fengslet i Paraguay, der det nå er i underkant av 2000 innsatte. De kristne har nå fått tildelt 3 av fengslets avdelinger, de har døpt over 500, men er ikke mer en noe over 280 døpte medlemmer for tiden (det er jo heldigvis en stor lekkasje i den kirken). Mange venter på å bli døpt.

Myndighetene anerkjenner at de som tar i mot Jesus som frelser og blir døpt, får en klart bedre livs kvalitet, og sjeldent returnerer etter endt soning. Om de gjør det, så er det for mindre forseelser, mens det vanlige er at de fleste vender tilbake, og da for ting som er mer alvorlige.

Det er en fantastisk opplevelse å få være på møte med ca 150 menn (de sliter litt med plassproblemer) som alle har erkjent at de trengte tilgivelse. Mennesker som har sett at de ikke fikk det til selv, men som alle har fått oppleve Jesu tilgivelse. Har nok aldri opplevd møter som det, der disse 150 mennene, priser Jesus for full hals i takknemlighet. Der er det ikke noen som spør etter talent, men kun et hjerte overgitt til Gud, skriver Helge Flatøy.

Flatøy ble sent ut av Filadefia menigheten i Kristiansand til Paraguay etter å ha tatt bibelskolen i Sarons Dal.

Per i dag støtter for øvrig Troens Bevis 6 innfødte misjonærer i Paraguay. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter