Rune Edvardsen – intervjuet av Brorskap

Organ for Norges Kristne Arbeideres forbund hadde et 2-siders intervju med Rune Edvardsen i mai. Der oppfordrer han til solidaritet, likeverd og rettferdighet.

 

I intervjuet viser Rune Edvardsen til at 10 prosent av verdens befolkning har 90 prosent av verdens resurser, mens 90 prosent har bare 10 prosent.

Denne urettferdigheten blir oppdaget i Den tredje verden, og jeg tror at dette gjør at folkevandringen virkelig kommer til å ta av. Ingen kommer til å respektere grensene, mener han.

 I intervjuet påpeker Rune faktiske forhold og skjevheter i maktbalansen mellom den rike og fattige verden.

 – Vi må oppfriske ordene solidaritet, likeverd og rettferdighet. Dette er globale verdier som Mesteren kom med. Vi må praktisere evangeliet.

I artikkelen sier Edvardsen at kristne mennesker har en plikt til å gjøre noe.

– Vi må gjøre noe gjennom vårt direkte engasjement, for eksempel gjennom arbeidet til oss i Troens Bevis, Kirkens Nødhjelp og andre gode tiltak. Samtidig må vi politisk, på verdensplan få til den samme prosessen vi klarte i Norden i forrige århundre. Uretten må ikke få fortsette! Når Jesus kommer tilbake som Kongen vil vi få en rettferdig verden. Frem mot dette må vi sette oss Jesu mål om en rettferdig verden for alle, sier han til avisen Brorskap.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter