Kronprins Haakon hedret innsats til tidligere bibelskole elev i Tanzania

Tidligere bibelskoleelev fra Tanzania bygde Afrikas Sarons Dal i sin egne landsby Sakila. Der har han nå utdannet 4200 vitner og plantet 1100 menigheter i Tanzania og nabolandene. Våren 2004 fikk den tidligere eleven, som nå er biskop, besøk av kronprins Haakon Magnus av Norge.

Kronprins Haakon avla et besøk til Sakila for å se et brønn- og vanningsprosjekt som er en del av FNs utviklingsprogram og har blitt støttet blant annet av Kirkens Nødhjelp i Norge. Dette brønnprosjektet gir nå vann til de 3000 innbyggerne og markene deres i Sakila og 4 nabolandsbyer.

 

– Jeg ønsker å takke det norske folk for deres hjelp, slik at vi også kan hjelpe vårt folks fysiske behov, med godt vann, utdannelse og medisinsk hjelp. Det at Norges kronprins Haakon Magnus kom og besøkte vår menighet og vårt vannprosjekt symboliserer hvordan Norge påvirker verden, og er egentlig et bevis for oss om Guds omsorg og kjærlighet gjennom Jesus Kristus, forteller biskopen Elindi Issangya.

 

Det var en fattig afrikansk bondesønn som kom til Troens Bevis Bibel og Misjons Institutt i 1977. Han måtte selge det lille gårdsbruket sitt for å kunne reise til skolen, men i løpet av året ble det plantet en stor drøm i hans hjerte. Det året skulle legge grunnlaget for et misjonskall bygd på prinsippene han lærte i Sarons Dal.

 

– Jeg ble grepet av Aril Edvardsens visjon og strategi for å nå verden med Jesu evangelium, og Gud åpnet mine øyne for verdens åndelige og fysiske nød, forteller den tidligere eleven som nå er biskop.

 

Da Elindi Issangya reiste tilbake til Tanzania i 1978 startet han en ny menighet i Sakila, samtidig som han gikk i gang med å bygge en misjonsskole og en stor stevnehall. I 1983 åpnet misjonsskolen med 20 elever, i dag utdanner den 200 vitner i året. Stevner og predikantseminar blir jevnlig holdt i stevnehallen som rommer 4000 mennesker. Misjonskolen sender nå vitner til Rwanda, Kongo, Kenya og Mosambik.

 

– Vi står nå midt i et stort og ekspanderende arbeide for å hjelpe Afrikas folk til ånd, sjel og legeme. Vi har startet opp et sykehusprosjekt som skal hjelpe folket som lever i områdene mellom de to byene Arusha og Moshi. Her lever det ca. 2 millioner mennesker uten sykehus, og vårt hospitalprosjekt vil gi medisinsk behandling til disse menneskene, forteller biskopen.

 

Afrikas eget Sarons Dal har også nylig begynt å fortelle om Jesus på øya Zanzibar som per i dag består av 99 prosent muslimer.

Elindi Issangya er et levende eksempel på den misjonsstrategi Aril Edvardsen og Troens Bevis praktiserer når det gjelder full satsing på evangelisering og ikke sosialt og humanitært arbeide. Men ut fra den fulle satsingen på evangelisering, springer det ut sosialt og humanitært arbeide ifra de nye nasjonale kirkene som vokser frem etter at mennesker først er kommet til tro på Jesus.

 

Det er disse menighetene som gjennomsyrer lokalmiljøet med praktisk, jordnær nestekjærlighet

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter