fbpx

I sin fars fotspor

Rune Edvardsen går i sin fars fotspor når han satser mer på å nå India for Jesus enn noe annet land. Aril Edvardsen har siden slutten av 1960-årene holdt kampanjer i mange av Indias stater, og besøkt hindulandet flere ganger enn noe annet land. Men India ble nådd med evangeliet allerede på de første apostlers tid.

Ifølge den første store kirkehistoriker Eusebius, nådde apostelen Thomas Sør-India med evangeliet ca. 51 e.Kr., etter å ha forkynt evangeliet i Partia og Persia, på veien dit. Han grunnla, ifølge tradisjonen, den såkalte Mar Thomaskirken i statene Kerala og Tamil Nadu. Han ble martyr, og hans grav finnes utenfor Chennai (Madras) i Tamil Nadu-staten.

Pantaenus av Alexandria forteller også om kristne menigheter i India under de første apostlers tid.

Pantaenus hadde vært misjonær i India før han ble biskop i Alexandria i Egypt. Han døde i 190 e.Kr. og Clement overtok biskopstillingen. Pantaenus fortalte at da han forkynte evangeliet langs Malabarkysten i Sør-India møtte han indiske Jesustroende menigheter som hadde et hebraisk (arameisk) Matteus Evangelium, som de hadde fått av apostelen Bartolomeus, som også hadde virket i India.

Indiske Biskop Ernest Kommanapalli forteller her med egne ord hvordan han opplevde musikkfestivalen til Rune Edvardsen i mai 2004:

– Vi hadde gjort grundige forberedelser, for det oppstod mange hindringer og problemer på grunn av parlamentsvalget som ble holdt over hele landet, og den nye regjeringens overtakelse. Runes pass ble kontrollert av det lokale politi, som prøvde å stanse møtene. Men på grunn av at den nye regjering skulle innsettes like etter korstoget, våget ikke politiet å stanse møtene.

Byens og distriktets myndigheter rakte oss også hånden til samarbeide etter som møtene gikk frem.

Også samarbeidet med den nye regjeringen og med pastorene fra alle kirkesamfunn, inkludert den katolske erkebiskopen fungerte bra.

Den første kvelden var ca. 10 000 mennesker samlet. Dette antallet fordoblet seg til ca. 20 000 den neste kvelden. På avslutningskvelden anslo Elurus politi og offisielle myndigheter at 75 000 mennesker var samlet for å høre evangeliet. Men dersom vi skal være svært forsiktige, så var i alle fall 50 000 mennesker til stede og hørte Rune den siste kvelden.

Rune Edvardsen og hans team gjorde en stor innsats hver kveld.

Sammen med Rune deltok et kor av 235 sangere og 4 av Indias populære sangere på forskjellige kvelder. En av disse, Sreelekha, er en berømt filmstjerne, sanger og dirigent. Sreelekha deltok på Runes konsertkorstog for 2 år siden. Da kom hun til tro på Jesus og deltok også på Runes konsertkorstog i fjor.

Minst 10 000 mennesker søkte frelse på møtene, men i dagene etter kampanjen har det stadig kommet mange flere som ønsker å følge Jesus. De fleste har gitt sitt navn for å gjennomgå Aril Edvardsens brevkurs ”Det nye liv”. I skrivende stund er vi fremdeles opptatt med å telle og registrere oppfølgningskortene på brevskolen. Og førstkommende søndag skal vi ha stordåp av mange nyfrelste i flere av menighetene her i Eluru.

Vi fryder oss over at tusener av hinduer, mest ungdom, men også eldre, mottok Jesus som sin frelser også i dette konsertkorstoget, slik som i Runes tidligere kampanjer. Og hele byen Eluru ble rystet av Jesu evangelium, og fikk kjenneskap til kraften i Guds Ord.

Og nå ser vi forventningsfullt frem mot Aril Edvardsens vennskapskorstog og predikantseminar som planlegges her i Andhra Pradesh til høsten.

 Få siste nytt fra misjonsfeltet direkte i innboksen din.

Meld deg på vår månedlige nyhetsmail!

Se siste nyheter