203 000 fra ildsjeler til Karis misjon

Kaféen solgte vafler for 76,000, Olav Strai blåste ballonger for 2,200, og Kvinesdal Kommune overrakte en sjekk på 10,000 kroner under sommerstevnet. I tillegg kom det inn en øremerket kollekt på 115,000 kroner, alt øremerket Karis misjon.

 Karis misjon, som er den humanitære grenen av Troens Bevis, fikk et stort løft under stevnet etter innsats fra ildsjeler. Wally Hansen, en trofast misjonspartner gjennom mange år, stekte og solgte vafler for 76,000 kroner brutto, sammen med de andre i kaféen under stevne uka. Ola Strai underholdt barna med selge ballonger utformet som dyr for over 2000 kroner. Og under åpningsmøtet lørdag kveld overrakte ordfører i Kvinesdal, Odd Omland, en gave sjekk fra Kvinesdal kommune på 10,000 kroner til Dina Senteret for misbrukte jenter i Kongo.

Avslutnings helgen var det også et spesielt misjonsmøte med fokus på prosjektene til Karis misjon. På dette møte kom det inn 115,000 kroner i kollekt. Rune Edvardsen, som forbereder Troens Bevis sine kampanjer i utlandet, gav en førstehåndskildring av de hjerteskjærende behovene han ser flere steder der Troens Bevis går inn med evangeliet. Mange steder der Troens Bevis virker i dag er de fysiske behovene så prekære at det er helt nødvendig å gi nødhjelp på samme tid som evangeliet forkynnes. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter