Forlatte Jesustroende oppdaget av Troens Bevis

Aserbadsjan var en av de regionene som ble overstrømmet av vestlige misjonærer da jernteppet falt. Mange mennesker var åpne for evangeliet og kom til tro på Jesus Kristus. Men etter den første nyhetsinteressen forsvant, forsvant også mange av misjonærene, og de nye troende ble overlatt til seg selv.

 

Ifølge en rapport fra Troens Bevis sine medarbeidere som besøkte området i sommer, lever mange Jesustroende nå i stor uvitenhet. De har ikke fått undervisning om grunnleggende sannheter, og blander i utstrakt grad troen på Jesus med kulturelle tradisjoner. Dette fører til at mange av de Jesustroende nå er desillusjonert, og har i verste fall helt mistet troen på Gud.

Da vitnene som er utdannet ved Troens Bevis sitt Evangeliseringsinstitutt i Khosta kom til Aserbadsjan nå i sommer, var de blant annet overrasket over å oppdage at det var separate møter for kvinner og menn.

– Vet dere ikke at vi er alle like for Gud, spurte medarbeiderne de lokale troende. En pastor som var med på turen og har vært i regionen flere ganger, forklarte at ingen har undervist dem denne grunnsannheten.

– Mange bruker Bibelen slik de forholdt seg til sin tidligere tro – de aksepterer den, men forstår og leser den ikke. – Derfor blander mange etter hvert tradisjoner med troen på Jesus. Dette fører til falske doktriner, skuffelser og i enkelte tilfeller, helt tap av troen på Gud.

Troens Bevis sine vitner forteller at det var derfor med stor glede de kunne arrangere en 10-dagers bibelleir spesielt myntet på ungdom, etter å ha fått offisiell tillatelse fra myndighetene. Mange flere ønsket å delta, men det var begrenset med plass.

– Det er så flott at dere har kommet, fortalte Dilyara, en 17 år gammel leirdeltager.

– Etter at jeg kom til tro på Jesus har jeg måtte være hjemme hele tiden for å sy klær på bestilling, for at familien vår skal klare seg. Faren min er død og vi er 4 barn. Jeg forstår nå at Gud ikke har forlatt oss, men at jeg kan påkalle ham hele tiden!

Instituttet i Khosta har inntil nå sendt ut over 400 nasjonale vitner til Sentral Asia og Kaukasus. Hvert år blir det utdannet 50-60 nye vitner fra instituttet. Flere av dem får fast støtte fra Troens Bevis sine partnere.

Nå er det også mulig for Jesustroende å få personlig bibelundervisning over Verdensnettet som Troens Bevis har satt opp. Der er det mulig å logge seg på brevkurset ”Det nye liv” uansett hvor man befinner seg. Foreløpig finnes kurset på engelsk, arabisk, norsk og bulgarsk, men arbeidet er i gang med å legge kurset ut på russisk, kinesisk, fransk, tysk og ungarsk, som alle er ferdig oversatte.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter