Er «Byen på et fjell funnet

Jobbet Jesus som snekker i jødiske luksusvillaer? Ifølge utgravinger 8 km fra Jesu fødeby, Nasaret, ble en romersk by på et fjell reist i samme tidsepoke som Jesus ble født. Var det slik han fikk førstehåndskjennskap til rikmennenes levevilkår?

 

Det internasjonale nyhetsbladet Newsweek viet i august et helt hovedoppslag om bibelske nyfunn i Midtøsten.

Verdien av arkeologiske funn ligger ikke først og fremst i at de beviser Bibelens skrifter, men at de gir en historisk og intellektuell sammenheng, og et sporadisk innblikk i avgjørende detaljer, skriver Newsweek. Et eksempel er funnet av en boks som inneholder benene til det eneste kjente offeret som ble korsfestet. Dette funnet antyder at kunstnere kan ha tatt feil når de maler Kristus på korset; dette offerets føtter ble plassert på hver sin side av korset og festet med en horisontal nagle.

Det bibelske stedet som kanskje har åpenbart mest de siste årene er utgravingen av byen Sepphoris, ca. 8 km fra Nasaret. Selv om denne byen ikke er nevnt ved navn i Bibelen, tror arkeolog James Strange, som leder ugravingene der, at det var denne ”byen på et fjell” som Jesus hadde i tankene i Matteus 5:14.

– Den ble reist av romerne rett rundt tiden Jesus ble født, og det er ikke utenkelig at Jesus kan ha arbeidet der selv. Men ennå mer viktig enn å skulle finne Jesus håndtverksbelte, er hva det sier oss om hans miljø. Jesus hadde mye å si om de rike, og mesteparten var ikke bra, sier Strange. – Det er her han ville ha møtt de rike, og ikke i Nasaret.

Arkeologer har gravd ut 3 villaer med indre gårdsplasser, hele vegger dekket av freskoer og luksusgjenstander ellers funnet overalt i det romerske riket – men her helt klart fra jødiske hus, med rituelle bad og beboere som fulgte de jødiske matlovene. (I det minste til det 4. århundre, da kristendommen ble den offisielle religionen, og ben fra griser plutselig fant veien til søpla.)

Dette gir oss en helt ny sosial sammenheng å plassere Jesus i, sier professor av religiøse studier ved Austin Universitetet i Texas, Michael White, til Newsweek.

– Han er ikke bare en fattig landsbygutt, men en person som lever nærme et stort, flere språklig urbant senter, påvirket av den romerske kulturen.

Og et skilt som ble funnet under utgravinger i Efesus gir ennå en forklaring på hvorfor Paulus var så forhatt av de romerske myndighetene.

– Det er en port inne i byen som fører inn til markedet som Paulus ville ha spasert under, forklarer professor i religiøse studier, Crossnan.

– På toppen av denne porten står det at ”Cæsar er Guds sønn”. Når Paulus gir Jesus denne tittelen, så er det ikke bare en fin tittel, det er forræderi mot myndighetene av største sort. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter