Jesus var jøde ikke kristen

Aril Edvardsen utrykker forståelse for mennesker som vil følge Jesus uten å kalle seg kristne, ifølge hans siste leder i Troens Bevis. Han mener at det står en ny Jesus vekkelse for døren uten vestens kristendom.

Den nye Jesusvekkelsen som Aril Edvardsen skriver om i lederen for Troens Bevis for november, blir nå regnet som den tredje maktfaktor innen kristendommen, ved siden Vestens katolisisme og Vestens protestantisme. Harvard-professoren Harvey Cox, som er kjent for boken ”Fire from Heaven”, (Ild fra Himmelen), kaller denne tredje maktfaktoren for ”Den Evangeliske Pinsevekkelse,” og sier at det er vår tids hurtigst voksende religiøse bevegelse.

Dette er en evangelisk vekkelsesbevegelse uten vestens kristendom, og uten fordømmelsens tjeneste, skriver Edvardsen.

– I dag lever vi i en etterkristen tid i Norden. Vi må forsone oss med at staten og verden er sekulær og ”hedensk”, slik kristne i andre land gjør. For ca. 50 år siden gikk ca. 350 000 barn på søndagskoler i Norge, og grunnskolene underviste mange timer i uken i bibelhistorie og kristendom. I dag er kristendomsundervisningen i skolen stort sett borte, og bare ca. 35 000 barn går på søndagskoler og bønnemøter. Det betyr at flertallet i Norden ikke vet hva bibelsk kristendom er, påpeker Edvardsen.

På grunn av denne mangelen på grunnleggende kunnskap om bibelen baserer mange sin kristendomsoppfatning på andre menneskers, ofte feilaktige, tolkning av kristenlivet. Edvardsen utrykker derfor forståelse for dem som finner det vanskelig å identifisere seg med tittelen ”kristen”, selv om de både tror på og vil følge Jesus.

– Vi forkynner Jesus – ikke kristendom, forklarer Aril. – Ingen, verken muslimer, jøder, navnkristne eller noe menneske blir frelst ved å si: ”Nå er jeg en kristen!” Jesus var jøde, for det var først 11-12 år etter at Jesus var på jorden at de første troende ble omtalt som kristne. Bibelen har kun én oppskrift på frelse, og det er å tro på Jesus i sitt hjerte og å bekjenne ham som Herre. Dette er kjernen i den pågående verdensvide evangeliske vekkelsesbevegelse uten ”kristendom” som jeg tror nå står for døren også i Norge og de nordiske land.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter