Aril og Kari er nå i India

Denne uken besøker Aril og Kari Edvardsen Itarsi i India hvor de underviser predikanter og innfødte misjonærer på dagtid mens det på kveldstid holdes vekkelses møter.

 Det er bibelskolen til Matthew Thomas i Itarsi som denne uken har besøk av Edvardsen.

Troens Bevis gikk i 1964 inn og støttet Matthews far, Kurien Thomas, som hadde stor nød for å nå Indias befolkning med evangeliet. Gjennom virksomheten til Thomas i India har TB vært med på å grunnlegge over 1500 menigheter gjennom årene.

I tillegg har TB også bygd og støttet Thomas sin bibelskole i Itarsi som har uteksaminert flere tusen elever trent opp til å nå Indias unådde folkeslag. Det er denne bibelskolen som nå har sin årlige konferanse med seminar for inviterte predikanter på dagtid og vekkelsesmøter på kvelden.

Virksomheten i Itarsi er en av flere nasjonale vekkelsesbevegelser TB støtter i India.

Hyderabad
I forrige uke var Aril og Kari Edvardsen sammen med pinsepastor Gunnar Jeppestøl til Hyderabad i India hvor de også holdt predikantseminar på dagtid og vekkelsesmøter på kvelden. Dette skjedde i samarbeid med Ernest Komanapalli, Troens Bevis sin kontaktperson i dette området.

25 % av alle innfødte misjonærer som støttes av partnere gjennom TB har per i dag India som sitt virkeområde. Bjørn Olav Thune, leder for Innfødte Evangelist Misjon i TB, føler at denne prioriteringen er rett ettersom 85 % av jordens befolking som ennå ikke har hørt evangeliet bor i Asia.

Inkludert denne uken har Aril Edvardsen nå holdt 21 kampanjer og predikantseminar i 18 stater i India. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter