40 Voodoo prester har tatt imot Jesus

40 Voodoo prester ha nå tatt imot Jesus i etterkant av Harald Mydlands kampanje i Benin.

 

I etterkant av kampanjen i Benin i oktober (se artikkel publisert 11.11.04: Voodoo tilbedere truet kampanje i Benin) har nå 40 Voodoo prester tatt imot Jesus og brent sine eiendeler som tidligere ble benyttet til avgudsdyrkelse, ifølge nasjonal misjonsleder Claude Sosse.

Han rapporterer at også andre fortsetter å gi sine liv til Jesus som et resultat av kampanjen til Harald Mydland. Stadig flere lokale pastorer og ledere registrerer seg også til den ettårige misjonskolen Claude Sosse driver. Selv om dette er gode nyheter gir det også litt hodebry fordi kapasiteten på skolen er sprengt.

Ouidah i Benin er kjent for sine mange templer og Voodoo tilbedere, og de troende har møtt stor lokal motstand. Ifølge Claude var samtlige kirkeledere på tvers av kirkesamfunnene nedtrykte og mismodige, men har nå fått nytt mot og legger strategiske planer for hvordan de selv kan fortelle innbyggerne de god nyhetene om Jesus. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter