Apokalyptiske tider 2004

I en artikkel i TB sammenligner Aril Edvardsen nye opplysinger om masseutryddelsesvåpen som Saddam kan ha gjemt i Syria med dagens trusler fra terrorister og de Apokalyptiske tidene det står skrevet om i Bibelen.

Saddam kan ha gjemt masseødeleggelses våpen i Syria, ved elven Eufrat, skriver Aril Edvardsen i en artikkel i Troens Bevis. Han bygger sin artikkel på etterretnings informasjon fra USA og Israel, og nye opplysninger fra den syriske journalisten Nayyouf i 2004.

De hollandske avisene ”De Telegraf” og ”Almere Vandaag” brakte i 2004 en rapport fra den syriske journalisten Nizar Nayyouf, en av grunnleggerne av menneskeretts-organisasjonen CDF, som nå er forbudt i Syria. Journalist Nayyouf forteller at Iraks masseødeleggelsesvåpen ble flyttet til Syria før Irak-krigen begynte 20. mars 2003. Flyttingen ble utført av spesialstyrker av Saddam Husseins republikanske armé, ledet av syreren Zu Alhem al-Shaleesh, en slektning av Syrias president Bashar Assad.

Ifølge Nayyouf er masseødeleggelsesvåpnene gjemt nær 3 byer i Syria, sørvest for Eufrat, nær Hama (Bibelens Hamat), og nord for Salamiyh, og øst for Homs. Også Syrias Reform Parti, som nå lever i eksil i USA, stadfester dette, ifølge Aril Edvardsen.

Da FN-inspektørene kom til Irak i 1991, etter Golfkrigen, fant de ca. 200 000 liter av Nervegassen VX. Dette var nok til å drepe hele jordens befolkning.

De fant også utstyr og kapasitet til å produsere 20 tonn miltbrann. Med en sprayboks fra et småfly over en by, kan 100 kg miltbrann drepe ca. 3 millioner mennesker.

I tillegg til nervegass VX, fant også FN observatørene sennepsgass, som begge hadde blitt brukt av Irak for å drepe tusener av kurdere i 1980-årene.

Irak ble også mistenkt for å ha Botulisme nervegass og Agent 15 nervegass, som angriper sentralnervesystemet. FN-inspektørene fant også tusener av kjemiske våpen i Irak, i tillegg til biologiske våpen. Mange av disse biologiske og kjemiske våpen ved Eufrat-området i Irak ble ødelagt. Men det store spørsmål for FN og verdens nasjoner er: Hvor mye ble ødelagt?

Aril Edvardsen sammenligner deretter disse opplysningene med de apokalyptiske tidene som er beskrevet i Bibelen.

I mange av Europas og USAs byer holdes det nå sivilforsvarsøvelser for å forberede seg for at hele byer kan bli et angrepsmål for terroristers masseødeleggelsesvåpen. Slikt omtales også i Åpenbaringsboken, skriver Edvardsen.

-Her er slike apokalyptiske tilstander som rammer hele byer:

«Den store by ble delt i tre deler, og FOLKENES BYER FALT.» (Åpenb. 16:19)

Her blir enda en stor by ødelagt i løpet av én time:

«Ve, ve den store by! Du som var kledd i fint lin og purpur og skarlagen, og som lyste av gull og edelstener og perler – at så stor en rikdom er ØDELAGT I ÉN TIME.» (Åpenb. 18:16)

-Når vi leser slike bibelord, blir vi klar over at Bibelens apokalyptiske beskrivelser blir mer og mer aktuelle og levende for oss moderne tids mennesker som nå lever i tiden etter 11. september 2001. Jesu gjenkomst med Fredsriket, som jule-evangeliet proklamerer, og som vi ber om i ”Fader Vår”, er verdens håp, avslutter Aril Edvardsen artikkelen som er å lese i Desember utgaven av Troens Bevis.

For å lese hele artikkelen kan du skrive deg opp på et gratis abonnement for TB bladet.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter