TBBMI SATSER PÅ MISJON OG EVANGELISERING

Jeg tror det er viktig at Troens Bevis Bibel & Misjons Institutt (TBBMI) skjerper profilen sin. Det skal være et fostringssted som har misjon og evangelisering som sitt varemerke. Disse to områdene er også i sentrum av Guds vilje. Høstens Herre ønsker misjon, og for at satsingen skal bli enda sterkere ute, trenger vi å satse på evangelisering her hjemme.

TBBMI har fostret medarbeidere til Guds Rike siden 1968. Gjennom alle disse årene er det blitt fokusert på misjon og evangelisasjon. For hvert år nærmere vi oss Jesu gjenkomst, derfor er det viktig å akselerere denne undervisningen. Vi er kanskje den siste generasjonen, og dermed er det vi som skal fullføre det verdensvide misjonsoppdraget.

TBBMI i Sarons Dal er unik. Det er fantastisk at det finnes en bibelskole i Norge som fokuserer på misjon og evangelisasjon. Det finnes flere menighetsbibelskoler og bibelskoler som kirkesamfunn driver. Disse er ofte mer begrenset – ja, selve rammen om dem er jo begrenset. I tillegg har de ofte bare undervisning om formiddagene. På TBBMI settes både Norge og hele verden på kartet. Rammen er stor og visjonen om misjon til unådde folkeslag og evangelisering i hjemlandet blir risset fast i elevenes hjerter. Dyktige lærere og inspirerende gjestelærere gjør skolen svært inspirerende. Dessuten er det er stor fordel at elevene bor sammen på internat. Det gjør at skoleåret blir enda mer utbytterik. Jeg syns også det er fascinerende at bibelskolen er felleskirkelig. Andre bibelskoler er konfesjonsbundet, selv om de også er åpne for elever fra andre sammenhenger. Bibelskolen i Sarons Dal er for alt Guds folk!! Elever fra gamle og nye menigheter kommer sammen – rammen er himmelsk. Og elevene blir møtt med respekt uansett hvilken menighet de kommer fra!

Etter ett eller flere år ved TBBMI skal man være merket for livet hva misjon angår. Særlig misjon til unådde folkeslag skal ha høy prioritet. Derfor legges det også vekt på at elevene skal ha misjonspraksis i minst fire uker om sommeren. Elever har hatt misjonspraksis i Afrika, Asia og i Sør- og Øst-Europa. Denne misjonspraksisen er med og merker elevene og betyr mye for deres framtid.

Evangelisering er det andre satsingsområdet ved TBBMI. I tillegg til reiser til menigheter i Norge, er evangelisering også noe av elevenes hverdag på Bibelskolen. Skoler og menigheter i nærmiljøet blir besøkt, og elevene får prøve seg ved at de får holde andakter, taler og annen form for evangelieformidling. Dermed blir det kort avstand mellom teori og praksis!

Mange ganger har jeg møtt elever mandag morgen – begeistret fordi de i helgen har fått holde sin første preken! Eller den unge studenten jeg møtte som kom hjem etter fire uker i Asia, og som var heltent fordi han hadde holdt sine første korstogsmøter og predikantseminar. Gledefullt sa han at praksisen hadde funka og at også han nå kan holde møter hvor mennesker blir frelst og helbredet!

Det er soleklart at slike opplevelser gjør noe med de unge! Jeg skulle ønske at mange unge fikk være en del av miljøet ved TBBMI og at de fikk oppleve misjonspraksisen som drives ut fra Bibelskolen. Det er å bruke ett eller flere år av sin tid på en meningsfull måte.

Jeg tror bibelskolen vil oppleve en spennende framtid. Skolen har nemlig etablert seg i sentrum av det som ligger på Guds hjerte!

Men det vil være lurt å søke på neste skoleår allerede nå. Dermed går ikke denne anledning fra den som vil satse på misjon og evangelisering kommende skoleår. Velkommen som søker og Gud velsigne deg rikelig!

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter