”Hvorfor ikke” – ny programserie

To medarbeidere for ”Miracle”-kanalen kom denne uken tilbake etter en reise til Spania, hvor de intervjuet 43 nordafrikanere for en ny programserie som skal hete ”Hvorfor ikke?”

 

Intervjuobjektene fra Nord-Afrika ble spurt deres synspunkt på diverse tema som ensomhet, skilsmisse, fremtiden, meningen med livet, penger og himmelen. Intervjuet vil bli vist i studio hvor bl.a. en person fra Egypt og en person fra Tunisia vil fortelle hva Bibelen underviser om det enkelte temaet.

Prosjektleder, Barty Shokralla, forklarer at hensikten med programserien er å dele evangeliet i kjærlighet, med respekt og forståelse, uten å angripe andre for hva de tror.

Shokralla nevner et eksempel der en av intervjuobjektene i Spania fortalte at han hadde vært gift 4 ganger, og først nå hadde han begynt å forstå hvordan en kan løse konflikter i ekteskapet.

Spørsmålet i studio blir da om det er nødvendig å være gift 4 ganger for å lære hvordan en lever sammen med en ektefelle? Det gir anledning til å forklare hva Bibelen lærer om ekteskapet og gjensidig respekt og tilgivelse.

Det er planlagt at den nye programserien, som heter ”Hvorfor ikke?”, skal gå på luften i begynnelsen av april 2005. Serien produseres i samarbeid med TV-Inter i Stockholm.

 

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter