God TV-respons

I oktober var det til sammen 1092 som gav respons på Troens Bevis’ sine TV-sendinger. Responsen kom fra 38 land og var i form av e-post, telefoner, Internett, brev og konferanser.

 

Av de 1092 som kontaktet Miracle-kanalen etter å ha sett på TV-sendingene var det 324 som ringte for første gang, 220 skrev e-post, 242 brukte MSN, (Internett) og 97 skrev brev.

Responsen kommer fra 38 land fordelt på Nord-Afrika, Midtøsten, Europa og Gulfen. Responsen fra Nord-Afrika har alltid vært høyest, men også arabisktalende personer i Finland, Canada, Russland, Pakistan og ikke minst Norge, har sett satellittsendingene og kontakter kanalen.

En mann fra Marokko skriver i oktober om innflytelsen kanalen har hatt i hans liv: ”Mine tanker har forandret seg sammen med min forståelse av Gud og hvordan han elsker meg på en helt spesiell måte. Dette er helt annerledes enn min tidligere oppfatning av Gud”.

Og en kvinne fra Jordan forteller om gleden brevkurset ”Det nye liv” har gitt henne, samtidig som hun ikke legger skjul på at den nye troen også gir nye utfordringer i livet hennes: – I den senere tid har jeg vært anklaget for å være gammeldags og godtroende som følge av at jeg har bestemt meg for å følge Jesus.

Men Jesus er herlig! Brevkurset har styrket troen min og for hver dag som går føler jeg at jeg blir bedre kjent med Herren, og jeg kjenner hans kjærlighet som om han er min far og jeg er hans datter. Takk for støtten og oppmuntringen dere gir meg!

For å lese mer om satellittsendingene eller hvordan du kan støtte TV-arbeidet kan du gå tilbake til hovedsiden og se under media eller gi en gave.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter