Aksjon Sudan 2005

Aril Edvardsen tar evangeliet inn nasjonens hoveddør når han skal holde kampanje, predikantseminar og fredskonferanse i Sudan i februar. Men aksjonen trenger fremdeles flere hundre tusen kroner, og Edvardsen appellerer nå til Troens Bevis sine partnere for å få regnskapet til å gå rundt.

I februar er det duket for en stor evangelisk kampanje i Sudans hovedstad Khartoum. Aril Edvardsen skal forkynne evangeliet under offentlige møter med påfølgende ”Freds-og Harmoni”-konferanse der politiske, muslimske og kristne ledere møtes for samtaler.

Oljer fredsprosessen
Tidligere i høst møtte Aril Edvardsen bistandsminister Hilde Frafjord Johnson og kulturminister Valgerd Svarstad Haugland for å informere om kampanjen i Sudan.

Aril sa til statsrådene at hans oppgave er å olje fredsforhandlingen innenfra, og da er samtaler med de religiøse såvel som politiske lederne avgjørende om en skal lykkes i å skape fred. Den sudanske ambassadøren til Norge var også på besøk i Sarons Dal, som et ledd i forberedelsene til kampanjen.

Historisk
Selv om den offisielle fredsavtalen nå er på plass, er det fremdeles en lang prosess å helbrede nasjonens sår fra borgerkrigen som har pågått mellom nord og sør siden 1960 tallet. Da Edvardsen besøkte Sudan i februar 2004 for å forbrede denne aksjonen fant han at viljen og drømmen om fred var sterkt tilstede både hos de muslimske, kristne og politiske lederne han møtte.

– Og alle parter ønsker at jeg skal komme til Sudan så fort som mulig for å holde en stor, åpen evangelisk kampanje, predikantseminar og en freds- og harmonikonferanse for politiske, kristne og muslimske ledere, forteller Aril Edvardsen i Troens Bevis i april, 2004. – Et slikt opplegg vil være historisk for islamske Sudan, og blir støttet av myndighetene og Sudans interreligiøse råd som består av representanter for de øverste muslimske og kristne lederne.

Inn hoveddøren
Edvardsen sier videre at det er nødvendig å rydde vei for slike aksjoner i land som tradisjonelt har vært lukket for evangeliet slik at ikke religiøse og politiske ledere skal stoppe aksjonen, og for at de som tar imot Jesus ikke skal møte unødvendig motstand.

– Dessuten, legger han til, er det viktig at evangeliet for gå inn gjennom nasjonens hoveddør, slik som i Bibelens dager.

Troens Bevis har virket i flere år i Sudan, og innfødte misjonærer som har fått underhold fra Troens Bevis har inntil nå plantet 400 menigheter i landet.

Sudan har 36 millioner innbyggere, og 5 millioner av dem bor i Khartoum.

For å støtte aksjonen i Sudan kan du gå inn på webshop på ”Gi en gave”, eller ringe tlf: 38 35 75 00 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter