Kinopublikum ble menighet i Tatarstan

I løpet av 8 dager så 1300 mennesker i Cheboksary i Tatarstan Jesus filmen. Det la grunnlaget for å starte bibelundervisning i to bydeler, og nå har den engasjerte TB misjonæren startet en hel menighet av folk som så filmen.

 

Det er den tatarske nasjonale misjonæren Damir som forteller dette til Troens Bevis.

Han og familien flyttet til byen Cheboksary 8. november.  Der arrangerte han, med hjelp fra venner fra en annen by, visningen av to forskjellige filmer om Jesus  fra  20. til 28. november. Til sammen kom 1300 mennesker for å se filmene.
– Med få unntak hadde det ikke tidligere vært holdt evangeliske møter i byen, så vi tror det er sannsynlig at 1300 mennesker hørte evangeliet for første gang. De fikk alle det nye testamente som gave, skriver Damir.
-Etter visningen av filmene startet vi undervisning i to bydeler. Som ett resultat har  nå en menighet vokst frem. Først begynte 16-18 mennesker  å samle seg. Vi  spilte gitar og sang sanger, delte ut brosjyrer og hang opp plakater.  På samlingene delte vi ut respons kort, og alle som fylte dem ut fikk tilbud om å komme i et  te-party.
Alle trivdes den kvelden, og vi startet 3 grupper i forskjellige bydeler. Nå har vi planlagt en større møteaksjon denne våren, og vi skal også registrere den nye menigheten.

Samlet universitets studenter
Damir forteller spesielt om en ung  jente som kom for å se den ene Jesus filmen. Hun var student ved universitet, og begynte også å komme på bydels samlingene. Damir foreslo for henne at hun kunne holde en samling hjemme hos seg for studenter fra Stats universitet der hun gikk. 
-Hun sa seg villig til det, og tre dager senere dro jeg og tre andre personer til samlingen for å holde et møte. Vi svarte på studentenes spørsmål, spilte gitar, sang og fortalte dem om Jesus. Alle som var på samlingen bortsett fra en tok imot Jesus, og nå kommer denne jenta og tre andre studenter fast til møtene våre. For oss er dette er stort mirakel, skriver Damir, TB sin nasjonale misjonær i Tartarstan.

Damir er en av Troens Bevis sine nasjonale misjonærer som er utdannet ved Troens Bevis Evangeliserings Institutt i Khosta. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter