Rekord respons i 2004

Oppdaterte tall viser nå at hele 22.000 arabere kontaktet Troens Bevis sin satellittkanal, Miracle, i 2004. Størst var responsen fra Saudi-Arabia, Golfstatene, Egypt, Marokko, Tunisia og Algeria.

Det strømmer inn brev, e-post og telefoner fra Saudi-Arabia og Golfstatene til Troens Bevis sine oppfølgingskontor i Stockholm, Jordan, Egypt og Spania. De fleste brevene kommer fra personer som vil vite mer om Jesus, etter å ha sett programmene på kanalen.

Kan sees av 100.000.000 mennesker
Satellittkanalen kan sees i Europa, deler av Russland, Nord-Afrika, Midtøsten og Golfstatene. Fordi det i enkelte av disse landene offisielt ikke er tillatt å ta ned satellittsendinger, selv om det er alminnelig kjent at svært mange gjør det, er det vanskelig å beregne nøyaktig hvor mange som har parabol. Men nøkterne tall som også andre satellittkanaler opererer med, viser til en potensiell seerkrets på minst hundre millioner mennesker.

Her er tallene på dem som kontaktet kanelen tidligere år:

2003: 21.011
2002: 13.028
2001:  5.399

Mirakel-kanalen begynte med 1 time sendetid hver dag i 1997.
Hvert år har antall timer økt, og i dag sender kanalen 12 timer i døgnet på Hotbird 6.

I 2003 gikk kanalen over til digitalsendinger som også forklarer noe av den markante økningen i respons fra 2002.

”Miracle” sender daglig på Hotbird 6 (digital) 13’grader øst 11.642 Mhz H. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter