Barneprostituert reddet av Troens Bevis misjonær

En barneprostituert fikk livet tilbake etter møte med Troens Bevis’ misjonær i Kongo. Hun var fengslet, syk, medtatt og glemt. Men ikke helt glemt.

 

Ifølge brevet kvinnen skriver til Troens Bevis, forteller den unge kvinnen om et liv som begynte som barneprostituert blant soldatene i Kongo. Hun sier at tyver og mordere ble etter hvert hennes omgangskrets, og med tiden ble hun selv med på innbruddstokter. – Jeg ble med mennene for å stjele om natten, vi skadet mennesker og tok det de eide med makt, skriver hun.

Arrestert
Det ble til at hun rømte hjemmefra og flyttet sammen med denne gjengen, som eneste jente blant dem. En dag ble hun og flere andre i gjengen tatt og arrestert av politiet.

– De tok oss til hovedfengselet i Bukavu, der flere av de andre arresterte ble skutt. Men fordi de kunne se at jeg var gravid i 5. måned sa de at de ville vente med meg inntil babyen var født.

Baby døde
Den unge kvinnen, som nå var blitt 19 år gammel med en dødsdom hengende over seg, fødte babyen i fengselet, men babyen døde etter kort tid av sykdommer den pådro seg i de kummerlige forholdene.
Kort tid etterpå ble hun overført til et annet fengsel i samme by.

Fri i dobbel forstand
– Da jeg kom til det nye fengselet var jeg veldig syk og medtatt. Jeg møtte en mann som het Paul Kwibe som kom for å forkynne evangeliet til innsatte. Denne nye vennen begynte å pleie meg, han gav meg medisiner og viste meg Kristus kjærlighet.

Etter en stund bestemte jeg meg for å ta imot Jesus og kjenne Han som min Herre og frelser. Nå er jeg fri og jeg er ikke lenger i fengsel. Jeg takker Gud for at jeg fikk høre de gode nyhetene om Ham gjennom brevskolekontoret!

Denne kvinnen skrev ned historien sin og overrakte den til Troens Bevis sitt brevskolekontor i Bukavu, som videreformidlet den hovedkontoret til Troens Bevis Verdens Evangelisering i Kvinesdal. Brevskolekontoret bekrefter historien og vet godt hvem kvinnen er, men hun ønsket ikke å oppgi sitt navn offentlig.

Guds sendebud
Ikke alle historiene ender like bra som for denne unge kvinnen. Forrige uke skrev vi om en fange som ble henrettet etter at han hadde fått besøk av Paul Kwibe og hadde lært å kjenne Gud. Men han etterlot seg en siste hilsen der han forteller at han nå kunne dø i fred i troen på sin frelser.
Paul Kwibe er en av de innfødte misjonærene som får støtte fra Troens Bevis sine partnere. Han ser på det som sin tjeneste å gå på besøk i fengsler, der han for mange blir Guds personlige sendebud. De får omsorg og pleie samtidig som de får høre evangeliet.

Har du lyst til å sponse din egen misjonær kan du kontakte Troens Bevis på tlf. 38 35 75 00 eller se under ”Gi en Gave” på webshop. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter