fbpx

Fra Troens Bevis Bibel Misjons Institutt til landsleder i Ny Generasjon

– Kombinasjonen av teori og praksis og det sterke misjonsfokuset gjør skoletilbudet i Sarons Dal til noe unikt i Norge, sier Knut Idland, velkjent med Sarons Dal som tidligere elev og lærer; nå pastor i Betel Hommersåk og daglig leder av Ny Generasjon.

Han flyr høyt og lavt, holder stort tempo og liker å ha mange baller i lufta samtidig. Da Jesus to the Nations-festivalen så dagens lys i Sarons Dal i 1999, var han blant de sentrale aktørene som ville mobilisere skandinavisk ungdom for misjon.

Etter en spennende tid både som elev og etter hvert kreativ lærer i tre år i Sarons Dal, viderefører Knut Idland sitt engasjement overfor ungdom og misjon som (med)pastor i Betel Hommersåk, og daglig leder av Ny Generasjon, med kontor på Sandnes i Rogaland.

Rett inn på andre året i Sarons Dal
Ettersom Knut hadde 1 år på Ansgarskolen i Kristiansand bak seg, fikk han grønt lys for å begynne direkte på andre skoleår ved misjonsskolen i Sarons Dal.
– For meg ble misjonskoleoppholdet i Sarons Dal et naturlig valg og meget raskt en kjempeutfordring. Forkynnerlinjen ved skolen var unik; jeg kjente flere av elevene, samt noen av lærerne. Dessuten lå Kvinesdal ikke langt hjemmefra, sier rogalendingen.
– Inntrykkene ble mange og sterke! Skolens egenart med det klare misjonsfokuset; praksisperiodene, teamturene og mulighetene for å videreutvikle forkynnergjerningen. Summen av alt dette gav meg en masse spennende erfaring.
– Mens jeg var i praksis hos en velkjent stevnetaler i Sarons Dal, Asbjørn Johansen i Skien, ble Asbjørn plutselig syk. Jeg måtte steppe inn som hovedtaler under hans forestående fellesmøteaksjonen i Grimstad.
– Med ett fikk jeg utfordringer jeg ikke kunne ha tenkt ut på forhånd, og ble regelrett kastet ut i det. Det var masse folk – en skikkelig vekkelseskampanje, men jeg tror jeg vokste mye på dette, sier Knut, som dermed var godt i gang med det som etter hvert skulle ta det meste av hans tid; forkynnelse og undervisning ut fra Guds ord.

Tredje års praksis på Lillehammer
– Det tredje praksisåret ved Troens Bevis Bibel & Misjons Institutt var veldig ok for meg. Jeg var utplassert som ungdomsarbeider i baptistmenigheten på Lillehammer, samtidig som jeg gjorde siviltjeneste og tok frivillig verv som fylkesansvarlig for Ny Generasjon i Oppland, forteller Knut, vel fortrolig med å ha mange baller i lufta samtidig.
– Ungdomsarbeidet på Lillehammer var i rask vekst. I denne perioden ble jeg så invitert til Sarons Dal for å undervise elevene på første året. Deretter spurte daværende rektor Sten Sørensen om jeg kunne tenke meg å begynne som lærer ved skolen, en spennende tanke.
– Siden vi holdt på med mye interessant på Lillehammer, blant annet med etablering av avdeling innen Ny Generasjon, var det ikke uten videre lett å skulle forlate dette området. Men tilbudet fra Sarons Dal var meget forlokkende, og utfordringene som ventet meg der gjorde at jeg takket ja.

Praksis og teori hånd i hånd 
– For meg som liker kombinasjonen av teori og feltarbeid, falt det naturlig å jobbe med elevenes praksis ved Troens Bevis Bibel & Misjons Institutt. Jeg tok selv elevene med ut på møter og tilrettela deres praksisperioder, foruten engasjementet jeg hadde i tilknytning til Jesus to the Nations-festivalen (JTN), forteller Knut, som etter hvert også fikk oppgaven som undervisningsleder ved Troens Bevis Bibel & Misjons Institutt.
– Målet med JTN var å bygge opp en konferanse som kunne introdusere ungdommer for det unike misjonsarbeidet Troens Bevis står for, samt vekke opp og mobilisere de unge til innsats i misjonens tjeneste.
– JTN var derfor ikke bare en ungdomskonferanse, men en sterk mobilisering og øyenåpner for de mange misjonsutfordringer vi står overfor i vår tid, sier Knut. Men en vesentlig ting manglet i Knuts travle forkynnertilværelse: En kvinne som kunne stå ved hans side.

Halleluja for ekteskapet
– Så giftet jeg meg i år 2000, forteller Knut, og legger til et aldri så lite: ”Halleluja” i den forbindelse.
– Det meste falt da på plass. Hun kom fra ei flott bygd og en super menighet (Norges beste, mener Knut forresten). Dette med en sterk forankring i en lokal menighet var kanskje noe av det jeg hadde savnet mest. Mitt liv handlet om misjonsskoleelever, Ny Generasjon, Troens Bevis, med videre, men jeg savnet tilhørigheten til en lokal menighet.
– Jeg pendlet en del mellom Kvinesdal og Hommersåk i begynnelsen, men fikk etter hvert mer og mer lyst til å engasjere meg sterkere i den lokale menigheten. På den annen side ville jeg ikke miste fokuset på det nasjonale planet.
– Da så muligheten for å kombinere disse to tingene, et engasjement i menigheten, samt oppgaven i Ny Generasjon, lå i grunnen alt til rette for å satse for fullt på dette. Jeg gikk inn som barne- og ungdomspastor i Betel Hommersåk, og opplevde dette som et naturlig skritt videre. Kort tid etterpå ble jeg nasjonal leder i Ny Generasjon.

Kjempeverdifull tid i Sarons Dal
– Tiden i Sarons Dal ble kjempeverdifull for meg. Jobben på Troens Bevis Bibel & Misjons Institutt, JTN og de mange spennende misjonsutfordringene skapte en meget flott og meningsfull ramme for hverdagen.
– For meg var det meget vesentlig å kunne forlate Sarons Dal i vissheten om at det verdifulle arbeidet – ikke minst gjennom JTN – ble tatt hånd om på en god måte. Her er jeg glad for at Svein Trælandshei ble hentet inn som en sentral medarbeider i Sarons Dal, senere også Helge Flatøy.
– I dag gleder jeg meg dessuten over å stadig treffe på mennesker som står sentralt som pastorer, ungdomsledere, forkynnere og kristne arbeidere; folk jeg tidligere har vært lærer for under skoletiden i Sarons Dal. Dette er uten tvil et kvalitetstegn for Troens Bevis Bibel & Misjons Institutt. Mange har dessuten fått sterk misjonsinspirasjon gjennom de siste årenes JTN-festivaler, mener Knut, som er kjempetakknemlig for tilknytningen til Sarons Dal, og som fra tid til annen hentes inn som gjestelærer ved skolen.Få siste nytt fra misjonsfeltet direkte i innboksen din.

Meld deg på vår månedlige nyhetsmail!

Se siste nyheter