fbpx

Israels løsning er palestinsk selvstyre

La Aril Edvardsen ta deg gjennom et bibelstudium denne påsken der han sammenligner Israels demografiske krig i dag kontra den endelige løsningen han ser utifra bibelen. Men først gir han deg et utfyllende innblikk i det demografiske spørsmålet Israel nå må ta stilling til.

Israels trofaste venner trenger langkikkert, sier Aril Edvardsen, og påpeker hva han har sagt om staten Israel som jødenes hjemland i mange år: -Dersom Israel skal få være en demokratisk jødisk nasjon for fremtiden, og ikke en rasistisk diktatorstat uten frihet og demokratiske rettigheter, slik enkelte muslimstater er i dag, må palestinerne få sine selvstyreområder. Dette er den eneste redning for Israel som jødestat og et fritt demokratisk hjemland for jødene. Derfor har jeg alltid talt og skrevet om profeten Esekiel 47:21-23 som DEN ENDELIGE LØSNING.

Palestinernes rettigheter

I sin bok «Antikrist, Israel og Jesu gjenkomst», som utkom i 1999, i del II, kapittel 5, side 74-84, skriver han om de såkalte GER eller GEYR, i flertall kalt GERIM, som på hebraisk betyr ANDRE INNBYGGERE OG FOLK SOM IKKE ER JØDER. Ordet GERIM oversettes uklart på norsk med ord som «FREMMEDE», og det forvirrende ordet «INNFLYTTERE». Men ordet på hebraisk betyr kort og godt andre innbyggere enn jøder – som i dag er PALESTINERNE.

Ifølge Esekiel 47:21-23 skal Israelslandet, vest for Jordanelven, tilhøre dere (israelere) og de fremmede (Gerim – dvs. palestinerne) som bor og føder barn blant dere. De skal være for dere som innfødte blant Israels barn. De skal få ARV sammen med dere blant Israels stammer.»

Dagens politikk under lupen

I en artikkel i «The Jerusalem Post», 20.10.2003 spør reporteren Ina Friedman om Israel allerede har tapt den demografiske krig? For den eneste løsning for at Israel skal kunne forbli et demokratisk hjemland for jøder, er at palestinerne i deres tett befolkede områder, så som Hebron, Ramallah, Gaza, Nablus, Jeriko, osv. får selvstyre, slik at palestinerne kan gå til valgurnene der, og ikke til valgurnene i Israel, skriver Edvardsen i Troens Bevis for april.

Israels demografiske fare

Den «Amerikanske Jødiske Årbok» for 2003 advarte Israels ledere om faren for at jødenes demokratiske hjemland, kan bli «ødelagt» allerede i 2010, dersom ikke palestinerne får sine selvstyreområder, slik at de ikke kan stemme ved valgene i Israel. Verken USA, EU eller de andre demokratiske stater i verden, vil aldri kunne støtte et Israel som ikke er demokratisk, men styrer diktatorisk som enkelte ekstreme muslimske stater. I artikkelen «Demografiske trender i Israel og Palestina», presenteres det oppsiktsvekkende demografiske statistikker om den jødiske og arabiske befolkning vest for Jordanelven. Artikkelen er skrevet av lederen for Det Hebraiske Universitets avdeling for jødisk demografi og befolkningsstatistikker, professor Sergio Della Pergola.

Snart flere palestinere enn jøder

Professor Pergola skriver at i 2003 levde det totalt 9,3 millioner mennesker vest for Jordanelven, og 55 % av dem var jøder og 45 % var arabere.

I år 2020 vil det leve totalt 14,3 millioner mennesker vest for Jordanelven, og ca. 44 % av dem vil være jøder og 56 % arabere. Da er også jødisk immigrasjon medregnet.

Men allerede den 20 oktober 2003, kommer professor Sergio Della Pergola ut med nye tall, ifølge Israels Statistiske Sentralbyrå, og forteller at Israels jødiske fødselsrate ligger kun på 1,4 %, sammenlignet med Israels arabiske muslimske fødselsrate, som nå er på 3,4 %. Dette betyr, sier professor Pergola, til «The Jerusalem Report» at araberne vil være majoritet lenge før 2010. Professoren antyder at det allerede nå i 2005 kan leve flere arabere vest for Jordanelven enn jøder.

Michael Melchior advarer mot palestinsk flertall innenfor Israels grenser

Også avisen Dagen i Bergen har begynt å oppdage denne demografiske faren for staten Israel, dog uten å trekke Skriftens endelige løsning fra Esekiel 47:21-23. Fremdeles i skrivende stund er det ennå kun Aril Edvardsen som foreløpig har referert til disse skriftsteder blant Norges forkynnere og teologer.

Under avsnittstittelen «Amputasjon», siterer avisen Dagen den tidligere Oslo-rabbiner, og israelske statsråd Michael Melchior om den demografiske faren for Israel som jødenes hjemland:

«I Israel debatteres det nå om hva som på lang sikt truer den israelske staten i størst grad – en palestina-arabisk stat eller et arabisk flertall innen Israels grenser». I helgen uttalte parlamentariker og tidligere Oslo-rabbiner Michael Melchior, at han tror en «amputasjon» kan bli nødvendig for å redde Israels eksistens.

«Jeg mener Israel har rett til hele landet, men for å redde livet og få en fremtid, er det noen ganger nødvendig å amputere en fot eller en hånd. Hvis araberne skulle få de samme rettigheter som andre i landet, vil det etter kort tid ikke være noen israelsk stat», sa Melchior til Dagen.

Et grundig studium av hva grunnteksten sier

-La oss nå gjøre et grundig og inngående studium av Esekiel 47:13-21 som blir kalt «DEN ENDELIGE LØSNING» og som fastlegger Israels grenser og DELER (CHALAQ:2505) landet ut til Israels stammer og de «fremmede» (palestinerne), skriver Edvardsen.

Han forsetter; -La oss lese Esekiel 47:13-14 og 21-23 direkte oversatt fra grunnteksten, og etterpå sammenligne bruken av de samme spesielle ord, slik de er brukt i Josvas bok om «tilmålt arvedel» og «område» og «arvedel».

Esekiel 47:13-14: «Så sier Herren Jehovah: Dette er de grenser som de skal få utdelt SOM ARVELODD (5157) for Israels 12 stammer. Josef skal ha to OPPMÅLTE DISTRIKTER (2256).

Dere skal INNTA DET SOM ARV (3423), hver mann som sin bror, slik som jeg løftet opp min hånd for å gi det til deres fedre. Og dette land skal TILFALLE (5307) dere som ARV (5159).»

Deretter følger en geografisk lokalisering av Israels grenser, (Esekiel 47:15-20), som ligner i store trekk på grensene for Eretz Israel, som Moses beskrev (4.Mos. 34), og som Josva inntok (Josva 14-21).

Deretter kommer det nye detaljer om utdelingen av landet.

Esekiel 47:21-23: «Og dere skal UTDELE VED LODDKASTING (2505) dette land for dere etter Israels stammer. Og det skal TILFALLE (5307) dere som ARV (5159) for dere selv og for DE FREMMEDE (1616) som bor UTSKILT BLANT DERE (8432) som får sønner UTSKILT BLANT DERE (8432). Og de skal være som INNFØDTE blant Israels sønner. Sammen med dere skal det TILFALLE (5307) dem som ARV (5159) UTSKILT BLANT (8432) Israels stammer. Og det skal skje: I stammen hvor DEN FREMMEDE (1616) bor, i den skal dere gi ham HANS ARV (5159), sier Herren Jehovah».

Den endelige løsningen

Esekiels bok viser klart at denne utdeling skjer som «den endelige løsning» etter at Messias, Fyrsten har kommet, og at Fredsrikets tempel har blitt bygd (Esek. 45:16-17 og 46:1-2). Dette er ikke et tempel som Israel har bygd under sin forkastelse av Jesus, men dette Templet har de bygd etter at de har «skammet seg over sine misgjerninger» og mottatt Jesus som Messias. (Esek. 43:10-11)

Da flyter det levende vann ut fra Templet, en «dobbeltelv» som skaper liv av døde over alt.

Den norske oversettelsen beskriver «den endelige løsning» slik:

«Så sier Herren Gud: ETTER DISSE GRENSENE skal dere dele landet ut, som arv (5157) blant Israels tolv stammer, Josef skal ha to deler (2256).

Dere skal dele arven (3423) slik at hver få like mye. For jeg har løftet Min hånd til ed at Jeg skulle gi det til deres fedre. Slik skal dette landet tilfalle (5307) dere som arv (5159)». (Esek. 47:13-14)

«Slik skal dere DELE (2505) DETTE LANDET mellom dere ut til Israels stammer.

Det skal skje: Dere skal FORDELE (2505) arven med loddkasting.

Landet skal tilhøre (5307) DERE OG DE FREMMEDE (1616) SOM BOR OG FØDER BARN BLANT (8432) DERE. DE SKAL VÆRE FOR DERE SOM INNFØDTE BLANT ISRAELS BARN. DE SKAL FÅ (5307) ARV (5159) SAMMEN MED DERE BLANT (8432) ISRAELS STAMMER.

Det skal være slik: I den stammen den fremmede (1616) bor, der skal dere gi ham hans ARV (5159), sier Herren Gud». (Esek. 47:21-23)

De hebraiske ordenens betydning

Dersom du vil studere nærmere disse viktige ordene direkte fra grunnteksten, og sammenligne med deres bruk i andre sammenhenger, følger det her en hebraisk ordliste nummerert slik du finner den i «The New Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible».

1616: GER eller GEYR – EN FREMMED, en av et annet folk, eller en utlending som har opphold (på annet område), en gjest med rot i ordet GUWR (1481), som betyr å vike av fra veien for å slå seg ned og ta bolig. Dette ordet brukes om da israelerne bodde som fremmed (1616) i SITT EGET OMRÅDE GOSEN i Egypt. (5.Mos. 10:19 og 3.Mos. 19:34) Se også i 1.Mos. 47:4, «BO SOM FREMMEDE (1481: GUWR) i Gosen».

2256: CHEBEL = en målesnor, et tau, OPPMÅLT DISTRIKT, oppmålt område, region eller arvedel/arveområde. Se Josva 17:5 og 14, Josva 19:9, 5.Mos. 32:9 og Salme 105:11.

2505: CHALAQ = å være glatt (som glatte loddkastningssteiner), UTDELE VED LODDKASTING, distribuere, dele, utskille, separere. Se Esek. 48:1-27 oversatt med «lodd» (hebraisk 2506: CHELAQ = utskilt område ved loddkasting). Se CHALAQ (2505) i Josva 18:9 «syv DELER» og CHELAQ (2506) i Josva 18:10: «ut fra STAMMEOPPDELINGEN deres». Se også CHALAQ (2505) i Joel 3:7 og Esek. 47:21.

3243: YARASH eller YARESH = INNTA SOM ARV, arve, okkupere.

5157: NACHAL = FÅ UTDELT SOM ARVELODD, få distribuert som arv, innta som arv.

5159: NACHALAH – ARVEDEL, arveeiendom, noe som er blitt arvet og inntatt.

5307: NAPHAL (NAFAL) – TILFALLE, dele opp (ved loddkasting), falle utdele.

8432: TAVEK = EN BISEKSJON, noe utskilt blant, noe imellom, noe i sentrum, midt iblant. Se Josva 19:9 hvordan Simeon fikk sitt område INNENFOR (8432: Tavek) Judas stammeområde. Også 1.Mos. 23:9 hvordan Abraham fikk utskilt Makpela-hulen og marken omkring som tilskjøtet eiendom MIDT IBLANT (8432: Tavek) Hets barn.

Dette studiet finnes også i Aril Edvardsens bok «Antikrist, Israel og Jesu gjenkomst», som kan bestilles over web shopen.

 

Kilde: Troens Bevis for April, 2005

 

 

 

 Få siste nytt fra misjonsfeltet direkte i innboksen din.

Meld deg på vår månedlige nyhetsmail!

Se siste nyheter