Aril Edvardsens planlagte møter i Norge

Den 15. og 22. april kl. 19.00 holder Aril Edvardsen to store folkemøter, henholdsvis i Gimlehallen, Kristiansand og i Imi Forum i Stavanger. Artistene Bjøro Håland, Ole Paus og Jonas Fjeld blir med Aril Edvardsen på plattformen og skal underholde med varierende innslag.

På de to folkemøtene skal Aril Edvardsen tale om «Tro og Bevisstgjøring i det 21. århundre». Hans bok, «Tro og Bevisstgjøring», vil bli delt ut gratis til alle møtebesøkende, og har innlagt et «trosbekjennelseskort» som møtebesøkende oppfordres til å fylle ut når han avslutter sin tale.

Håpet er at hundreder skal anvende «bekjennelseskortet» og uttrykke sin Jesustro for første gang. Kristne som deltar på disse to møtene, kan gi boken til familie eller venner, som dermed også kan få hjelp til å bekjenne sin nye tro.

Under de to folkemøtene vil det bli samlet inn en gave til døende aidsofre og voldtatte småpiker i Kongo og Rwanda.

Flere møter
Den 16. april taler Aril Edvardsen i «Akademi for kirke og kultur» i Grimstad, og 5. juli taler han på folkemøte i Drammen, arrangert av menigheten «Filadelfia».

Hovedtaler under Olsokdagene i Stiklestad
Aril Edvardsen er også hovedtaler i Stiklestad kirke den 29. juli under Olsokdagene på Stiklestad, der fire forestillinger av «Spelet om heilag Olav» blir oppført i 2005. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter