fbpx

Palestinsk sement bygger Sikkerhetsmuren

Time Magazine sier at Arafats medarbeidere profitterte stort på sementen og Washington Post forteller at Palestinernes Pensjonsfond investerte i jødiske bowlingbaner i New York, Maryland og Florida.

Det som betraktes som illojale investeringer til palestinske embetsmenn  er nå kommet for dagens lys. Men tross sinte reaksjoner fra andre palestinere kan dette love godt for samarbeid og fred i Midtøsten mener Washington Post og Time.

Tjente godt på sement
Beboerne i tjue palestinske landsbyer forbereder rettslig anmeldelse av det 720 kilometer lange sikkerhetsgjerde som strekker seg langs grensen av den såkalte Vestbredden, som ledd i Israels statsminister, Ariel Sharons ”separasjonsplan”.
Men skytset rettes ikke mot Israel. Anmeldelsen beskylder embetsmenn, blant avdøde Yasser Arafats palestinske selvstyremyndigheter, for å ha tjent gode penger på å importere sement ved bruk av tvilsomme importlisenser og selge den til israelske entreprenører som bygger den israelske muren.
Til sammenligning kan en forestille seg embetsmenn i Kennedy-administrasjonen som selger sement til entreprenører i Øst-Berlin tilbake i 1961 for bygging av Berlin muren, og en vil forstå hvorfor den vanlige palestiner er så rasende over de fremsatte beskyldningene.

Fremmer strafferettslig forfølgelse
Hassan Khreished, talsmann for den palestinske lovgivende forsamling, sier til Time Magazine at han har overlevert en rapport om sementhandelen til palestinernes ”statsadvokat”, med anbefaling om strafferettslig forfølgelse.

Ifølge en kopi av rapporten som Time Magazine har hatt tilgang til, fikk selskap med gode ”Arafat” forbindelser tildelt importlisenser tilsvarende 420 000 tonn med egyptisk sement fra september 2004 til februar 2005. Men bare 33 000 tonn fant veien til det palestinske markedet.

Resten ble ifølge rapporten solgt til et israelsk selskap i Haifa. Rapporten sier ikke noe om hvor stor del av fortjenesten på 8 millioner dollar som gikk til embetsmennene i De Palestinske selvstyremyndighetene og deres forbindelser, men den beskylder flere selskaper for å ha profitert på avtalen.

Abdel Sattar Qassem, en akademiker fra Nablus, som også planlegger å fremme et lovforslag mot de politikerne som er innblandet i sementavtalen, sier – hvis det er sant: ”Denne skandalen viser for all verden at den palestinske offisielle holdningen mot muren er rent hykleri og løgn”.

Fatwa mot muren
”Islams høyeste råd”, som er palestinernes høyeste religiøse autoritet, fremmet en fatwa sist måned mot enhver som bidrar til byggingen av muren. ”Byggingen av rasistmuren er en synd”, erklærer dekretet. De involverte ”er ikke verdige å bli begravd på en muslimsk gravplass”.
Investerte palestinsk pensjonsfond
Men det er ikke bare de palestinske lederes dobbeltmoral når det gjelder Israels sikkerhetsmur, som trenger en kraftig opprydding, i følge palestinske menneskerettsaktivister.

Fra USA melder Washington Post at palestinske penger med direkte tilknytning til Yasser Arafat og palestinske ledere i Ramallah ble investert i jødiske bowlingbaner i New York, Maryland og Florida. Disse pengene fra Palestine Commercial Services Co, som eies av De Palestinske selvstyremyndighetene, investerte ca. 9 millioner kroner i firmaet, Strike Holding LLC, et firma drevet av amerikanske jøder, som driver jødiske bowlingbaner i flere stater i USA.

Direktør Zeid Masri, som hjalp De Palestinske selvstyremyndighetene å investere pengene i bowlingbanene i USA, sier at som alle lands regjeringer, investerer også De Palestinske myndighetene penger i gode forretningsforetak. Han sier at pengene som ble investert i de jødiske bowlingbanene i USA, ikke var president Arafats personlige penger, men kom fra palestinernes pensjonsfond.
Tom Shannon, lederen for firmaet i USA som driver de jødiske bowlingbanene, har opplyst at han nå har returnert palestinernes investering i bowlingbanene.

Kan egentlig samarbeide
Moralen og umoralen fra disse to prosjekter med palestinsk-jødisk samarbeid om sement for Israels sikkerhetsmur, og palestinsk investering i jødiske bowlingbaner i USA, viser at palestinerne og jødene egentlig kan samarbeide. Slikt kan i bunn og grunn love godt for håpet om fred i Midtøsten. (Fra Time Magazine og Washington Post).

Kilde: Troens Bevis april 2005Få siste nytt fra misjonsfeltet direkte i innboksen din.

Meld deg på vår månedlige nyhetsmail!

Se siste nyheter