fbpx

Kristenfundamentalister som skyter på sine egne og på alle andre

Det finns i dag ”kristne soldater” som skyter på sine egne som følger i Jesus og Paulus’ sine spor uten fordømmelsens tjeneste. I tillegg skyter de også på Norges seriøse kristne parti, KrF og dets ledere, som har et kristent verdisyn.

Disse soldater som skyter på sine egne, gjør trolig dette i mangel av både allmennkunnskap og bibelsk kunnskap. Det heter jo i Skriften: ”De vise samler kunnskap, men når dåren taler er ulykken nær”. (Ordspr. 10:14)

I dag er de kristne verdier og det kristne livssyn under angrep fra alle kanter, ikke minst fra de sekulære fundamentalister. Vi ser at noen av de fremste saker i Norges valgkamp er; ”forlengelse” av abortloven fra 12 til 16 uker, at homoseksuelle skal kunne adoptere barn, og at partnerskapsloven skal bli sidestilt med ekteskapet mellom mann og kvinne.

Det er særlig i disse saker at kristne fundamentalister kaster seg inn i kampen, og skyter på alt og alle, utenom å praktisere sin kunnskap om at vi lever i et fritt demokratisk land. Jesus sa om sine etterfølgere: ”Dere er I verden, men ikke AV verden”. (Joh. 17:11-16) Og Bibelens skapelseshistorie forteller oss at Gud må være den største demokrat, fordi han skapte oss alle med frihet til å velge.

Dersom ikke fundamentalistene akseptere dette, enten de er muslimske, kristne eller sekulære fundamentalister, bør de heller flytte fra Norge til Saudi-Arabia eller Nord-Korea, for de kan jo ikke skru klokken tilbake til Middelalderen, og tvinge sine syn med makt og vold på et demokratisk Norge.

Det finnes ikke flertall i Stortinget for å endre loven om fri abort, til vern om det ufødte liv, slik vi kristne ønsker. Flertallet står også for partnerskapsloven, en kontrakt mellom to mennesker av samme kjønn, og dette må vi som kristne kunne akseptere i et demokratisk samfunn. Vi kan ikke nekte to voksne mennesker av samme kjønn, som lever sammen og deler hus, bil og eiendeler, å ha en kontrakt, – enten de lever sammen seksuelt eller platonisk – slik at familien til den som dør først, skal risikere å bli ribbet for all arv. Men å sidestille partnerskap med ekteskap er å gå helt mot naturens gang.

DEN ROMERSKE OG GRESKE VERDEN DA JESUS OG PAULUS VAR PÅ JORD
Det ser ut som om en del kristenfundamentalister mangler historiekunnskap om den romerske og greske verdens om Jesus og Paulus levde i. Her var homoseksualitet sterkt utbredt, endog blant keisere og rikets ledende menn. Og abort var vanlig, og romerne satte endog ut uønskede barn til villdyrene, slik våre forfedre gjorde i gammel norrøn tid. Og kanaanittene og kartagerne brente sine barn som Molokoffringer.

Mange av de fremste romerske og greske menn, levde åpenlyst sammen med sine unge elskere av samme kjønn. Et eksempel på homoseksuell aksept, er den homoseksuelle keiser Tiberius, som levde i årevis i luksus på øya Capri omgitt av unge menn. Endog Capris Turistinformasjons sider på Internett forteller hvordan Tiberius lot de unge menn han var blitt lei av, bli knust og kastet i havet ut fra klippen Salto di Tiberio.

Tiberius var keiser fra år 14-37, mens Jesus var på jord, og Paulus hadde begynt sin virksomhet. Allikevel finner vi aldri at Jesus og Paulus angriper eller fordømmer abort, homoseksualitet og andre seksuelle syndere utad i samfunnet, til tross for at Moseloven sterkt fordømte disse ting, slik som her:

”Du skal ikke gi noen av dine barn som ildoffer for Molok, du skal ikke vanhellige din Guds navn. Jeg er Herren.

Du skal ikke ligge med en mann som slik som en ligger med en kvinne.

Det er en styggedom”. (3. Mos. 18:21-22)

Og Paulus sier om Moseloven: ”Vi vet jo at loven er god dersom en bruker den på lovlig vis. En må vite dette at loven ikke gitt for den rettferdige, men for lovløse og ulydige, ugudelige og syndere…drapsmenn, horkarer, menn som ligger menn”. (1.Tim. 1:8-10)

HVA HAR VI MED Å DØMME DEM SOM ER UTENFOR?
Men likevel angriper og dømmer ikke Jesus og Paulus samfunnet og verden omkring dem med lovens bokstav og fordømmelsens tjeneste, men de underviser alle som HAR kommet inn i Guds rike hvordan de skal leve etter Gudsrikets livsprinsipper.

Paulus slår dette fast og sier: ”HVA HAR VEL JEG MED Å DØMME DEM SOM ER UTENFOR? Er det ikke dem som er innenfor, dere dømmer? MEN DEM SOM ER UTENFOR SKAL GUD DØMME”. (1. Kor. 5:12-13)

Jeg prøver alt jeg kan for å følge Jesus’ og Paulus’ eksempel i mitt liv og virke. Det tror jeg også KrFs ledere Dagfinn Høybråten og Kjell Magne Bondevik som begge er personlige kristne, gjør.

Som evangelist kan jeg jo ikke drive valgkamp for KrF, fordi det finnes jo kristne i alle partier, selv om jeg står på KrFs program, som er imot fri abort og homoseksuell praksis.

KRISTENFUNDAMENTALISTER KAN ØDELEGGE KrF, SOM OVERLEVDE 1960-TALLETS ATEISME
Ved å skyte på KrF og dets ledere, kan Norges kristenfundamentalister gjøre stor skade. For uten et sterkt KrF i Norge, blir ingen andre partier avhengig av KrF som samarbeidspartner, og da kjører de alle vårt land videre bort fra verdiene som vi kristne står for. Da klarer kristenfundamentalistene det som ateistene ikke klarte med KrF.

Men det ser ut som om mange kristne ikke kan fatte at det er enorm forskjell på et politisk parti som kaller seg kristen, og et kirkesamfunn.

Et kirkesamfunn kan aldri gå på kompromiss med Bibelen, men må stå fast på Guds Ord. Men et politisk parti, selv om det kaller seg kristen, er forpliktet til å kompromisse slik at de kan få bort det verste eller oppnå det nest beste, dersom de ikke kan få gjennomslag for sitt eget program.

Dersom KrF gjør et slikt dårlig valg at ingen side i norsk politikk trenger deres støtte for å danne regjering, vil Norge etter mitt syn ha lidd et stort tap. Dersom AP og SV blir avhengig av KrF for å danne regjering, må de alle gi og ta, og komme fram til et felles regjeringsgrunnlag. Men det ser ut som om at en del ”kristne soldater” skyter så kraftig på sine egne at KrFs rolle med regjeringsinnflytelse på Norge kan være over.

JEG HAR JESUS OG PAULUS SOM FORBILDE
De samme fundamentalistiske kristne soldater skyter også på meg som prøver å følge Jesus og Paulus sine spor, og ikke dømme dem som er utenfor (1.Kor. 5:12-13). På den måten er de med og driver store deler av Norges befolkning bort fra deres kirker og bedehus.

Imens fortsetter jeg som evangelist å forkynne evangeliet uten fordømmelser, og prøver å komme på bølgelengde med folket med budskapet om nåde, omvendelse og tilgivelse.

Men for dem som er frelst og ”innenfor”, underviser vi Guds Ord og bibelsk livsstil, gjennom Bibelens klare ord, som for eksempel Rom. 1:24-27, 1.Kor. 6:9-11 og 1.Tim. 1:8-11. Disse skriftord fra Det Nye Testamentet taler også klart om at homoseksuell praksis er synd på lik linje med alle andre synder, som vi kan bli frelst fra og få tilgivelse for.

Her er Bibelen klar: ”Eller vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? Far ikke vil! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke av til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd”. (1. Kor. 6:9-11)

Det går an å være tolerant mot dem som er ”utenfor”, slik Jesus og Paulus praktiserte det. Men bare når man er trygg i sin egen tro og overbevisning kan man være tolerant, og samtidig bli respektert for sin overbevisning.

Det fikk vi til fulle se da pave Johannes Paul II døde. Jeg er jo ikke katolikk, men jeg delte pavens syn på abort og homoseksualitet. Og til tross for at millioner var uenige med han, ble han høyt respektert for sin tro, fordi han ikke angrep mennesker som hadde andre livssyn eller religioner.

Av Aril EdvardsenFå siste nytt fra misjonsfeltet direkte i innboksen din.

Meld deg på vår månedlige nyhetsmail!

Se siste nyheter