Fem år foran andre kristenledere

Lederen for DAWN – Norge, pastor Sten Sørensen, forteller til Troens Bevis at DAWN-komiteen betrakter de nye folkemøtene som nok et eksempel på at Aril Edvardsen ligger 5 år foran andre kristenledere i Norge.

 Den felleskirkelige DAWN-komiteen i Norge var nylig samlet til møte i Kristiansand for å planlegge neste års store nasjonale menighetsplantningskonferanse i Oslo. Komiteen arbeider iherdig for folkevekkelse i Norge, og da særlig gjennom plantning av nye menigheter på strategiske steder.

”Nå går Aril Edvardsen nye veier for å utbre evangeliet til nye mennesker. Om 5 år følger vi andre etter”, var kommentaren fra DAWN-komiteen, ifølge Sørensen.

Troens Bevis Verdens Evangelisering satset atskillige titusen kroner på de nye folkemøtene, blant annet med gratis utdeling til alle av boken ”Tro og bevisstgjøring i det 21. århundre”. Ulikt andre arrangementer, hvor konserter fra kjendisartister inngår, tilbys folk gratis adgang.

Under de to møtene som ble holdt i Kristiansand og Stavanger i april ble det tatt opp en frivillig gave fra tilhørerne – ikke til dekning av utgiftene under arrangementet – men 100 % til inntekt for det såkalte Dina-senteret for voldtatte og sterkt mishandlede småbarn i krigens Kongo og aidssyke i Rwanda.

I Kristiansand ble det samlet inn 35 000 kroner; i Stavanger var tallet 44 000 kroner. I skrivende stund er det foreløpig ikke tatt stilling til flere møter av lignende art, men henvendelser har allerede kommet fra flere norske byer.

Kilde: Troens Bevis for juni, 2005.

Tags:


 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter