10 nasjonale misjonærer trenger ”misjonsfaddere”

10 nye nasjonale misjonærer i Burundi er nå klare til å gå ut med evangeliet i sitt krigsherjede land. Men først trenger de ”misjons faddere” som kan støtte dem økonomisk.

 

Troens Bevis sine 9 nasjonale misjonærer som virker i Burundi har inntil nå gjort et fenomenalt arbeide blant sine krigsherjete landsmenn og flyktninger.

Geriljageneraler, opprørs soldater og regjeringstyrker samt kriminelle som herjer i bander er blant dem som har gjort helomvending etter å ha møtt Jesus Kristus gjennom Troens Bevis misjonærer i Burundi. Nå er 10 nye misjonærer klare til å gå ut så snart de får en ”misjons fadder” som vil støtte dem.

En ”misjons fadder” kan enten betale hele eller deler av støtten hver enkelt misjonær mottar fra Troens Bevis. ”Misjons fadderen” får til gjengjeld regelmessige rapporter om sin stedfortreder på misjonsfronten.

Troens Bevis Verdens Evangelisering har alltid hatt som strategi å støtte nasjonale misjonærer. De kjenner allerede språket og er fortrolige med kulturen.  De er også  langt rimeligere å underholde en vestlige misjonærer. Troens Bevis  har også erfart at  innfødte som har et kall og får anledning til å vie seg til oppgaven som misjonær på heltid gjennom økonomisk støtte gjør en fabelaktig jobb med stadig nye initiativ.

Er du interessert i å bli en” misjons- fadder” kan du kontakte Bjørn Olav Thune på telefon 38 35 75 00 eller du kan gi en enkeltgave ved å ”Gi en gave” nå. Klikk her for å gi nå med Visa/MasterCard. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter