Ortodokse jøder stanset hederspris til pinsevenner

Ortodokse jøder stanset Israels hederspris til norske pinsevenner for deres humanitære innsats i landet.

Den israelske regjering deler hvert år ut en rekke utmerkelser til statlige og frivillige organisasjoner som arbeider i Israel. De norske pinsevenner skulle få prisen for deres innsats innenfor helse og omsorg gjennom mange år, blant annet for støtten til Terapihuset ved sykehuset i Eitanim ved Kfar Shaul.

Prisen skulle overrekkes av Israels helseminister Dan Naveh i nærvær av 300 innbudte gjester, hvor også Norges ambassadør i Israel, Mona Juul, skulle være tilstede. Dette vakte selvsagt stor begeistring og takknemlighet at de israelske myndighetene på denne måten offentlig ville markere sin takknemlighet og støtte til ”Norske Pinsevenners Arbeid i Israel (NPAI) ”, skriver Korsets Seier, og forteller at denne støtten forløper seg til over en halv million kroner i året.

Da formann for NPAI, pastor Thorstein Grotbæk og andre NPAI ledere skulle gå om bord i flyet til Israel for å motta prisen, ringte medarbeideren Jarle Sortland og fortalte at det hadde oppstått forviklinger i forhold til tildelingen av hedersprisen fra den israelske regjering. Ortodokse jøder hadde lest i avisen ”Dagen”, Bergen, at prisen ble gitt til NPAI på grunn av et godt misjonsarbeide i Israel. Derfor startet disse ortodokse jøder et politisk press mot Israels myndigheter om at utdelingen måtte stoppes.

NPAI driver ikke misjon i Israel
Korsets Seier hevder at De Norske Pinsevenners Arbeide i Israel ikke driver misjon og evangelisering, og slår fast: ”NPAI driver ikke noen form for misjonsarbeide i Israel. De driver utelukkende humanitært arbeide”.
På grunn av dette forteller NPAI lederne at de allikevel fløy med sin delegasjon til Israel med et lite håp om at prisutdelingen skulle ordne seg. Men Israels myndigheter bøyde av for de ortodokse jøders press, og NPAI fikk ingen hederspris.

Allikevel ble det holdt en seremoni hvor Norges ambassadør Mona Juul deltok, og der presseansvarlig for Helseministeren og en annen representant var tilstede. Her ble NPAIs formann, Thorstein Grotbæk, overrakt en gave, og Yair Amikam sa i sin tale: ”Det skulle være unødvendig for meg å si at vi synes at dette er meget beklagelig, og ikke så lite flaut også”.

Delegasjonen fra De norske pinsevenner var samlet en dag på Eitanim sykehuset, sammen med dets ledere og representantene fra myndighetene som uttrykte sin takknemlighet over arbeidet NPAI gjør i Israel.

Thorstein Grotbæk forteller at NPAIs arbeid i Israel kommer til å fortsette som om ingen ting har skjedd, forteller Korsets Seier. ”Vi ønsker å arbeide i fred for det jødiske folk”, sier Grotbæk.

Redaktøren i avisen Dagen, Bergen, Odd Sverre Hove, beklager dette som skjedde i kjølvannet av deres artikkel om pinsevennenes arbeide i Israel, forteller Korsets Seier. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter