Loppemarked fikk inn 40000 kroner

Loppemarkedet i Sogndalstrand fikk inn nesten 40.000 kroner til Karis Misjon.

 

Det årlige loppemarkedet i Sogndalstrand brakte inn nesten 40.000 kroner sist helg. Beløpet går uavkortet til ”Baby Care” i Kairo som støttes av Karis misjon.

Det var i år 2000 at det første loppemarkedet for Karis Misjon ble holdt i Sogndalstrand av entusiastiske misjonspartnere. De to siste årene er det også blitt holdt loppemarket under Utvandrerfestivalen i Kvinesdal. Til sammen er det nå kommet inn 270.000 kroner i solgte lopper for Karis Misjon de fire siste årene. Dette beløpet går rett til ”Baby Care”, som er et hjelpetiltak for mødre og barn i et av de fattigste strøkene i Kairo. 

På ”Baby Care” får mødrene grunnleggende innføring i helse og hygiene, og barna gis gratis legetilsyn og medisin. I tillegg får mødrene tilgang på evangelisk litteratur og filmer, som de er ivrige etter å låne med seg hjem. Den eneste betingelsen senteret setter overfor mødrene, er at de overværer en obligatorisk undervisningstime på formiddagen når klinikken er åpen. De fleste av mødrene er svært unge og kan verken lese eller skrive. Mange av dem mangler helt grunnleggende forståelse av barnestell og ernæring, og praktiserer ”kjerringråd” som ofre kan være dirkete skadelig, og heller virke mot sin hensikt. Ett eksempel et at mange mødre drypper saft fra en rå løk rett i øynene på nyfødte for at de skal få ”klare øyne” .  

Tidligere var amerikanske ”Assemblies of God” også med på å støtte Baby Care, men de trakk seg helt ut, og nå er Troens Bevis den eneste kilden til hjelp for senteret. Prosjektet drives helt og holdent av lokale krefter, og verken leger eller annet helsepersonell tar ut lønn. Midlene som Karis Misjon samler inn til ”Baby Care” går dermed rett til de to mest sårbare gruppene i Kairo, fattige kvinner og barn. Flere av kvinnene kommer også fra landsbyer utenfor Kairo for å få legehjelp til barna på senteret.

Tags:


 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter