Hjelper pygmeene

Pygmeer får fortsatt hjelp og støtte fra Troens Bevis sine innfødte misjonærer i Kongo. Nå ønsker de å bygge et helsesenter og en skole for det lille folket i Masisi området.

 

Det var under Aril Edvardsens kampanje i Kongo i 2002 at Troens Bevis for første gang kom i kontakt med  pygmeene. Da kom en liten gruppe nyfrelste pygmeer ut av skogene for å være med på møtene. Troens Bevis begynte så å støtte Mary Lugolo Wabiwa som nasjonal misjonær til pygmeene, og siden har flere andre nasjonale misjonærer også begynt å hjelpe denne utsatte folkegruppen.

Kjærlighet i praksis
– Vi holder til ved Mukohwa Loashi Masisi, der vi jobber for våre brødre, pygmeene, forteller Mathias, som er en av de innfødte misjonærene til Troens Bevis. 

– Vi holder morgenbønn fra klokken 05:00 til 06:30 om morgenen. Ellers består det faste arbeidet i husbesøk, sjelesorg, bibelstudie, kveldsaktiviteter med ungdom, noen dager med samfunnsarbeid, forbønn for syke og møter med lovsang og tilbedelse.

– Mange pygmeer takker Herren for at det er kommet folk til dem fra andre steder i Kongo, spesielt oss som er de innfødte misjonærene.
Mathias forteller videre at to pygmébarn led av store hudproblemer og visste ikke hva de skulle gjøre med det.

– Men nå har vi hjulpet dem med medisiner. Vi takker også Gud for at vi har fått 50 metallplater som vi skal bruke til å bygge kirken, legger  Mathias til, og forklarer at store deler av Masisi- folket tror på Gud, men de trenger evangeliet.

– Problemet er at det er krig her, og hver gang det er store kamper, flykter mennesker til sikkerhet. For noen måneder siden var vi 70 troende her, men nå har mange flyktet og vi er nede i 65. Vi planlegger nå å døpe ca 15 personer. Vi har også planer om å bygge kirken som jeg nevnte, og i tillegg skal vi bygge hus som vi kan bruke til å lære opp mennesker til snekkerarbeid, matlaging og andre nyttige ting. Vi tenker også på å bygge et helsesenter og en skole så pygmeene kan lære å lese og skrive, fortsetter den innfødte misjonæren med iver. 

I november 2004 hadde 1100 pygmé  familier i Kongo kommet til tro. Det utgjør  til sammen 8 000 -10 000 personer.

I Kongo lever det i dag rundt 500 000 pygmeer fordelt på 12 stammer. Disse folkeslagene som kalles Twa lever ennå på steinaldernivået lik deres slektninger i Rwanda og Burundi.

De siste årene er mange tusen pygmeer tvunget ut av jungelen på grunn av krig og tvangsflytting. De lider stor nød og har ikke de nødvendige resurser til å klare seg i samfunnet. I tillegg blir de sett ned på av den øvrige befolkningen og mangler det mest elementære av helsetilsyn og utdanning.

Marie Lugolo Wabiwa har også sendt en rapport. Tallen hennes er litt annerledes, da hun virker i et annet område enn Mathias.

I dag vil jeg gjerne takke for støtten vi har motatt siden 2002. Da Aril Edvardsen holdt korstoget i Goma, hadde vi 350 familier. Nå har vi kontakt med 5 205 familier, som teller 20 820 sjeler til sammen, fordelt på 69 bosetninger. Se hvordan arbeidet har vokst fra 350 til 5 205 familier! Alt dette er ikke menneskeverk, men Den Hellige Ånds verk, gjennom støttepartnerne som lønner oss og gir oss penger til transport, så vi kan evangelisere blant pygmeene. I dag går også pygmeer på skole takket være støtten fra Troens Bevis. Jeg tjener til Guds ære, og Jesus fra Nasaret kalte meg. Gud er god.

Har du lyst til å hjelpe innfødte misjonærer som hjelper pygmeene er det mulig å gi en enkeltgave, eller du kan selv bli misjonsfadder til en misjonær. Klikk her for ”Gi en gave”. (Valg 6 i webshop) 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter