Skremmende mangel på kunnskap

Oppsiktvekkende glipp i kunnskap skaper uvitenhet, fordommer og antipati. Aril Edvardsen peker på farlige tendenser både blant journalister og folk generelt.

– Mangel på kunnskap fører til tragiske oppfatninger og holdninger. 
I vår tid har antipatien og fordommene mot afrikanerne og negere brukket ryggraden, fordi apartheids og Ku Klux Klans dumheter har blitt avslørt av kunnskap, skriver Edvardsen i Troens Bevis i juli.
– I dag blomstrer antipati og fordommer mot verdens muslimer, inkludert araberne, og mindre deler av kristenheten står her i første rekke med sin uvitenhet og mangel på kunnskap om de faktiske forhold. Selv om denne antipati og fordommer kan delvis skyldes den lille minoritet av muslimer, som i dag er terrorister, er dette ingen unnskyldning for slik manglende kunnskap.

Total skivebom fra TV-nyhetene
– Jeg så denne uvitenhet slå ut i full blomst i TV-nyhetene på NRK og TV-2 for noen minutter siden, da en liten gruppe av Ahmadiyya-sekten hadde delt ut flygeblad på Karl Johan i Oslo, der de krevde at korset skulle bort fra det norske flagget, fortsetter Edvardsen.
– FRPs talsmann var straks på pletten, og beskyldte de norske muslimer for illojalitet og ”forræderi” mot Norge. Verken han eller TV-reporterne i NRK og TV-2 kjente til en så alminnelig kjent sak som at Ahmadiyya-sekten er mer hatet av muslimene enn av djevelen selv. Ahmadiyya er en sekt som oppstod i Øst-Punjab, India i 1889, som alle muslimer tar sterkt avstand fra. Grunnleggeren Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) proklameres som Messias.
– Nå fikk alle norske muslimer skylden for Ahmadiyya-sektens dumheter i vårt lands TV-nyhetssendinger. Men disse ”nyheter” utbaserte kun mangel på kunnskap. Endelig den 3. juni kom TV-2 med et innslag som viste at de hadde oppdaget at Ahmadiyya ikke var regnet som muslimer.

Kristnes uvitenhet og fordommer
– Men deler av den norske kristenheten utbasunerer lignende mangel på kunnskap om muslimer, arabere og Allah, skriver Aril Edvardsen i bladet.
– I følge UNFPA (FNs populasjons fond) finnes det 1,2 milliarder muslimer i verden, inkludert Midtøstens og Nord-Afrikas 300 millioner i 22 arabiske land. Araberne, som er av Abrahams ætt, tilhører folkeslag og områder hvor de fleste unådde folkeslag befinner seg. Mange kristnes uvitenhet og mangel på historisk kunnskap, kombinert med deres fordommer og antipati mot muslimer og arabere, har effektivt holdt evangeliet om Jesus borte fra dette området. Dette skjer også i deler av norsk kristenhet, som heldigvis får mindre og mindre innflytelse, fordi flere og flere får nå ”kunnskap og forstand”.

Kilde: Troens Bevis for Juli, 2005 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter