Klare ord om endetiden

Aril Edvardsens tale onsdag kveld under sommerstevnet levner liten tvil om at profetiske tider er over oss.

 Aril Edvardsen serverte klare ord onsdag kveld om de profetiske tidene som han nå mener er over oss.

Steg for steg tok han forsamlingen med seg gjennom Johannes åpenbaring og sammenlignet budskapet til Johannes med utviklingen på jorden i nyere tid. Edvardsen var blant annet inne på terrorisme, forurensning og det nye ”Euro Med” parlamentet som ble dannet i fjor og svært mange er utvitende om.

Etter å ha forklart budskapet til de syv englene i Johannes åpenbaring kapittel 8 avrundet Edvardsen med hendelsene rundt Jesu andre gjenkomst og hva hele verden har i vente.

Dette var klar og konsis forkynnelse om et bibelsk tema det har hersket mye forvirring om. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter